Câu hỏi liên quan Vấn đề 7: Thời gian vượt quá, không vượt quá của u, i. Bài toán thời gian sáng tắt.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Vấn đề 7: Thời gian vượt quá, không vượt quá của u, i. Bài toán thời gian sáng tắt.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì của dòng điện bằng

Mắc vào đèn neon một nguồn điện xoay chiều có biểu thức u=2202cos100πt-π/2 V. Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn thoả mãn u1102V. Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì của dòng điện bằng

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì thỏa mãn điều kiện u> 155V

Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f=50Hz, U=220V. Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt giá trị u155V. Trong một chu kỳ thời gian đèn sáng là

Trắc nghiệm Dễ

Biết trong một chu kì của dòng điện đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là

Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, điện áp mồi của đèn là 1102V. Biết trong một chu kì của dòng điện đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Thấy rằng trong một chu kì của dòng điện thời gian đèn sáng là 1/75s. Tần số của dòng điện xoay chiều là

Một bóng đèn Neon chỉ sáng khi đặt vào hai đầu bóng đèn một điện áp u155V. Đặt vào hai đầu bóng đèn điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=220V. Thấy rằng trong một chu kì của dòng điện thời gian đèn sáng là 1/75s. Tần số của dòng điện xoay chiều là

Trắc nghiệm Trung bình

Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối trong một chu kỳ? Biết đèn chỉ sáng khi u>100V

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=1002cos100πt+π6A. Đèn chỉ sáng khi u100V. Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối trong một chu kỳ?

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…