Câu hỏi liên quan VẬT LÝ 10

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới VẬT LÝ 10


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Số vòng bánh xe quay để số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy 1 số ứng với 1km và thời gian quay hết số vòng ấy là bao nhiêu ?.

Một xe máy đang chạy, có một điểm nằm trên vành ngoài của lốp xe máy cách trục bánh xe 31,4 (cm). Bánh xe quay đều với tốc độ 10 (vòng/s). Số vòng bánh xe quay để số chỉ trên đồng hồ tốc độ của xe sẽ nhảy 1 số ứng với 1 (km) và thời gian quay hết số vòng ấy là bao nhiêu ?. Biết  3,142=10

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Chu kỳ quay của bánh xe là

Một bánh xe quay đều 100 vòng trong 2 s. Chu kỳ quay của bánh xe là 

Trắc nghiệm Dễ

Tốc độ góc của cánh quạt là

 Một quạt máy khi hoạt động ở một tốc độ xác định quay được 200 vòngtrong thời gian 25 s. Tốc độ góc của cánh quạt là

Trắc nghiệm Dễ
Advertisement

Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đạo Trái Đất là

Trái Đất quay một vòng quanh của nó trong thời gian 24 gi. Bán kính Trái Đất: R=6400 km. Gia tốc hướng tâm của một điểm ở xích đạo Trái Đất là

Trắc nghiệm Dễ

Tốc độ góc ω và bán kính R của ròng rọc lần lượt là

 Một ròng rọc chuyển động tròn đều với tốc độ góc ω, hai điểm A và B nằm trên cùng bán kính R của một ròng rọc như hình vẽ. Điểm A ngoài vành của ròng rọc có vận tốc v subscript A equals 2 comma 4 space open parentheses m divided by s close parentheses. Điểm B cách A 10 space open parentheses c m close parentheses có vận tốc v subscript B equals 0 comma 8 space open parentheses m divided by s close parentheses. Coi ròng rọc có chuyển động đều quanh trục. Tốc độ góc ω và bán kính R của ròng rọc lần lượt là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…