Tải Lại Trang

Câu hỏi liên quan Định luật Hooke khi lò xo treo thẳng đứng.

Lựa chọn độ khó, loại câu hỏi hoặc tìm kiếm câu hỏi liên quan tới Định luật Hooke khi lò xo treo thẳng đứng.


 Quay lại Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kỳ

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới trục của lò xo với vị trí lò dãn 7,5 cm rồi thả nhẹ cho nó dao động điều hòa, sau một khoảng thời gian ngắn nhất π60(s) thì gia tốc của vật bằng 0,5 gia tốc ban đầu. Lấy gia tốc trọng trường 10 (m/s2). Thời gian mà lò xo bị nén trong một chu kì là

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Xác định thời gian lò xo bị nén

Một lò xo khối lượng không đáng kể độ cứng k=100N/m. Một đầu treo vào một điểm cố định, đầu còn lại treo một vật nặng khối lượng 500g. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới theo phương thẳng đứng một đoạn 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động điều hòa. Lấy g=10m/s2. Xác định thời gian mà lò xo bị nén t1 và bị dãn t2 trong một chu kỳ

Trắc nghiệm Trung bình

Biên độ dao động của vật là

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, khi con lắc ở vị trí cân bằng lò xo dãn 9 cm. Thời gian con lắc bị nén trong chu kỳ là 0,1s. Lấy g=10m/s2. Biên độ dao động của vật là 

Trắc nghiệm Trung bình
Advertisement

Biên độ dao động của vật

Một con lắc lò xo có độ cứng k= 100N/m, đầu trên cố định còn đầu dưới gắn vật nặng m=0,4 kg, Cho vật m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng thì thấy thời gian lò xo nén trong chu kỳ là 0,1s. Cho g=π2=10m/s2, biên độ dao động của vật là

Trắc nghiệm Trung bình

Quãng đường lớn nhất vật đi được trong 5T/6

Một con lắc lò xo nằm ngang lý tưởng dao động với biên độ 2 cm. Lò xo có độ cứng của lò xo 100 N/m, vật nặng có khối lượng là 400 g. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần liên tiếp vật đi qua vị trí lò xo bị nén 2 cm là 1 giây. Hỏi quãng đường lớn nhất vật đi được trong 5 giây là bao nhiêu? Cho g=10m/s2

Trắc nghiệm Rất khó
Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…