Biểu diễn lực

Phương, chiều, độ lớn, điểm đặt của lực, mũi tên

Advertisement

Lực được kí hiệu bằng chữ F (Force). Mỗi lực có độ lớn và hướng xác định. Biểu diễn lực lên hình vẽ bằng một mũi tên.
- Mỗi lực đều có các đặc trưng: điểm đặt (điểm mà lực tác dụng vào vật), độ lớn (độ mạnh, yếu), phương và chiều (gọi chung là hướng).
- Lực được biểu diễn bằng một mũi tên có:
+ Gốc đặt vào vật chịu tác dụng lực.
+ Hướng theo hướng kéo hoặc đẩy (Phương và chiều của mũi tên là 
phương và chiều của lực).
+ Độ dài biểu diễn độ lớn của lực (độ mạnh, yếu của lực).
 

Câu Hỏi Liên Quan

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ sau và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ và chọn phương án đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho hai lực như hình. Phát biểu nào đúng?

Cho hai lực như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!