Thư Viện Hằng Số Vật Lý

Tìm kiếm hằng số vật lý từ lớp 6 tới lớp 12, ôn thi vật lý tốt nghiệp trung học phổ thông và đại học

Advertisement

70 kết quả được tìm thấy

Hiển thị kết quả từ 1 đến 10 - Bạn hãy kéo đến cuối để chuyển trang

Vận tốc âm thanh trong không khí

v

Âm thanh là sóng cơ và là sóng dọc.Có tần số từ 16 Hz đến 20000 Hz

Trong các môi trường khác vận tốc âm thanh thay đổi

vrăn>vlong>vkk

 

Xem chi tiết

Gia tốc rơi tự do gần mặt đất trên Trái Đất

gTĐ

+ Gia tốc rơi tự do phụ thuộc vào độ cao càng lên cao càng giảm.

+ Ở những nơi khác nhau có gia tốc rơi tự do khác nhau. Ví dụ Kuala Lumpur 9,776 m/s2 , ở Washington DC 9,801 m/s2

+ Giá trị rơi tự do trung bình 9,81 m/s2

Xem chi tiết

Gia tốc rơi tự do gần mặt đất trên Mặt Trăng

gMT

Do khối lượng Mặt Trăng bằng 2% M Trái Đất và đường kính nhỏ hơn 30 lần đường kính Trái Đất. Ngoài ra áp suất khí quyển rất yếu nên gia tốc trọng trường tại mặt đất chỉ bằng 17% trên Trái Đất.

Xem chi tiết

Gia tốc rơi tự do trên Sao Hỏa

gSH

Khối lượng sao Hỏa bằng 11% M Trái Đất và có đường kính bằng một nửa .Gia tốc trên mặt đất ở sao Hỏa nhỏ hơn 0,53 lần Trái Đất

Xem chi tiết

Chu kì của Trái Đất quanh Mặt Trời

T

Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời dưới tác dụng của lực hấp dẫn. Dựa vào phần chiếu sáng của Mặt Trời trên Trái Đất gây ra các hiện tượng mùa trong năm.

Do quỹ đạo có dạng eclip nên vận tốc quỹ đạo phụ thuộc vào vị trí.

+ Vận tốc quỹ đạo tối thiểu :      29,291 km/s

+ Vận tốc quỹ đạo trung bình:   29,783 km/s

+ Vận tốc quỹ đạo cực đại:         30,287 km/s

Có thể lấy gần đúng 365 ngày và cứ 4 năm ta bổ sung thêm một ngày.

Xem chi tiết

Chu kì của Mặt Trăng quanh Trái Đất

T

Qũy đạo của Mặt Trăng ảnh hưởng đến thủy triều của Trái Đất.

Ý nghĩa: Thời gian mặt trăng quay hết một vòng quanh Trái Đất.

Chu kì biểu kiến 29 d 12 h 44 m

Do quỹ đạo có hình eclip nên ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến vận tốc thay đổi theo vị trí.

+ Tốc độ quỹ đạo cực tiểu: 0,968 km/s

+ Tốc độ quỹ đạo trung bình: 1,022 km/s

+ Tốc độ quỹ đạo cực đại: 1,082 km/s

Xem chi tiết

Chu kì của sao Hỏa quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo sao Hỏa có hình dẹt.

Ý nghĩa :Thời gian sao Hỏa quanh Mặt Trời.

Một năm trên Sao Hỏa bằng 1,88 năm trên Trái Đất

Chu kì giao hội 2,135 năm Trái Đất.

Xem chi tiết

Chu kì của sao Thủy quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo của sao Thủy rất dẹt và gần nhất với Mặt Trời.

Ý nghĩa : Thời gian sao Thủy quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình : 47,36 km/s

Tuế sai điểm cận nhật : 5,6 arcseconds giải thích cho sự quay lệch tâm của sao Thủy.

Xem chi tiết

Chu kì của sao Kim quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo sao Kim gần nhất với hình tròn.Chu kì sao kim được do bằng dữ liệu Magellan

Ý nghĩa : Thời gian sao Kim quay hết một vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình: 35,02 km/s.

     

Xem chi tiết

Chu kì của sao Mộc quanh Mặt Trời

T

Qũy đạo dạng eclip và tâm quỹ đạo quay nằm ngoài thể tích Mặt Trời.

Ý nghĩa ; Thời gian sao Mộc quay hết 1 vòng quanh Mặt Trời.

Tốc độ quỹ đạo trung bình : 13,07  km/s

   

Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.