VẬT LÝ 6

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về môn khoa học tự nhiên lớp 6. Giới thiệu về khoa học tự nhiên, các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên, quy định an toàn phòng thí nghiệm, các phép đo, các thể của chất, lực, năng lượng và cuộc sống, trái đất và bầu trời.

Advertisement

VẬT LÝ 6

Chủ Đề Vật Lý

VẬT LÝ 6 MỞ ĐẦU Bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên Vấn đề 1: Thế giới tự nhiên Vấn đề 2: Khoa học tự nhiên Vấn đề 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học Vấn đề 4: Vai trò của khoa học tự nhiên Bài 2: Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên. Vấn đề 1: Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên Vấn đề 2: Vật sống Vấn đề 3: Vật không sống Bài 3: Nội quy phòng thực hành Vấn đề 1: Nội quy thực hành Vấn đề 2: Kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành Vấn đề 3: Kính lúp Vấn đề 4: Kính hiển vi CHỦ ĐỀ 1: CÁC PHÉP ĐO Bài 4: Đo chiều dài Bài 5: Đo khối lượng Bài 6: Đo thời gian Bài 7: Thang nhiệt độ Celcius. Đo nhiệt độ CHỦ ĐỀ 9. LỰC Bài 1: Lực và biểu diễn lực Vấn đề 1. Khái niệm lực Vấn đề 2. Đơn vị đo lực Vấn đề 3. Biểu diễn lực Bài 2. Tác dụng của lực Vấn đề 1. Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động Vấn đề 2. Sự biến dạng của vật Bài 3. Lực hấp dẫn và trọng lượng Vấn đề 1. Khối lượng Vấn đề 2. Lực hấp dẫn Vấn đề 3. Trọng lượng của vật Bài 4. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc Vấn đề 1. Lực tiếp xúc Vấn đề 2. Lực không tiếp xúc Bài 5. Biến dạng của lò xo. Phép đo lực Vấn đề 1. Hiện tượng và đặc điểm biến dạng của lò xo Vấn đề 2. Lực kế Bài 6. Lực ma sát Vấn đề 1. Khái niệm lực ma sát Vấn đề 2. Lực ma sát nghỉ và lực ma sát trượt Vấn đề 3. Ảnh hưởng của ma sát đối với chuyển động Vấn đề 4. Ma sát trong an toàn giao thông Vấn đề 5. Lực cản của không khí và nước CHỦ ĐỀ 10. NĂNG LƯỢNG VÀ CUỘC SỐNG Bài 1. Năng lượng Vấn đề 1. Năng lượng và sự truyền năng lượng Vấn đề 2. Các dạng năng lượng Bài 2. Bảo toàn năng lượng và sử dụng năng lượng Vấn đề 1. Sự bảo toàn và chuyển hoá năng lượng Vấn đề 2. Sử dụng năng lượng CHỦ ĐỀ 11. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI Bài 1. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trời Bài 2. Chuyển động nhìn thấy của Mặt Trăng Bài 3. Hệ Mặt Trời và Ngân Hà Vấn đề 1. Hệ Mặt Trời Vấn đề 2. Ngân Hà

Lý thuyết Liên Quan

Thế giới tự nhiên là gì?

Thế giới tự nhiên bao gồm những sự vật như cơ thể sinh vật, cơ thể người, vật chất v....v.... và các hiện tượng tự nhiên. Thế giới tự nhiên không đề cập đến ý thức, tinh thần, tình cảm và cảm xúc của con người.
Xem chi tiết

Khái niệm khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.
Xem chi tiết

Thế nào là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học.
Xem chi tiết

Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống

Trong cuộc sống, khoa học tự nhiên thể hiện ở nhiều vai trò khác nhau.
Xem chi tiết

Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Mỗi lĩnh vực khoa học tự nhiên có đối tượng nghiên cứu đặc trưng. Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như: vật lí học, hoá học, sinh học, khoa học Trái Đất, thiên văn học.
Xem chi tiết

Như thế nào là vật sống?

Vật sống là vật có các biểu hiện sống: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng; sinh trưởng, phát triển; vận động; cảm ứng; sinh sản.
Xem chi tiết

Công Thức Liên Quan

Trọng lượng của một vật

P = 10m

Trong đó:

m là khối lượng của vật, đơn vị là kg

Trọng lượng của quả cân có khối lượng m = 100 g là P= 1 N. 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Đối tượng nào không thuộc thế giới tự nhiên?

Trong các đối tượng sau, đối tượng nào không thuộc thế giới tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng nào không phải là hiện tượng của thế giới tự nhiên?

Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng của thế giới tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào?

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào dưới đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điền từ vào chỗ trống: Khoa học tự nhiên nghiên cứu về

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Khoa học tự nhiên nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, …… và ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.”

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào ?

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hoạt động nào của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hoạt động nào của con người không phải là hoạt động nghiên cứu nghiên cứu khoa học?

Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hoạt động nào không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để nuổi tôm đạt năng suất, người nông dân lắp đặt hệ thống quạt nước ở các đầm nuôi tôm. Việc làm nào được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Để nuôi tôm đạt năng suất, ngoài việc cho tôm ăn các loại thức ăn phù hợp, người nông dân còn lắp đặt hệ thống quạt nước ở các đầm nuôi tôm. Việc làm nào dưới đây được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vận dụng sự hiểu biết trong tự nhiên đê chế tạo con diều

Con người đã vận dụng sự hiểu biết nào trong tự nhiên để tạo ra con diều?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Việc lắp ráp pin cho nhà máy điện Mặt Trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào của khoa học tự nhiên?

Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện Mặt Trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hình

Hãy ghép các hình với vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện qua hình đó.

Hoạt động                                                                                                                        

(1) Trồng dưa lưới 

 (2) Sản xuất dược phẩm

 (3) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện

 (4) Thạch nhũ tạo ra trong hang động

Vai trò của khoa học tự nhiên

(i) Chăm sóc sức khoẻ con người.

(ii) Ứng dụng công nghệ trồng trọt, tăng năng suất.

(iii) Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

(iv) Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hệ thống tưới rau tự động bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên được thể hiện qua hoạt động đó?

Hệ thống tưới rau tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết hoạt động này thể hiện các vai trò nào của khoa học tự nhiên trong các vai trò dưới đây.

(1) Ứng dụng khoa học công nghệ vào tưới tiêu.

(2) Bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững chuyên canh sản xuất rau theo quy mô lớn.

(3) Chữa bệnh cho con người.

(4) Thay đổi nhận thức tự nhiên về quy trình tưới tiêu và sản xuất rau so với cách sản xuất rau truyền thống.

(5) Giải thích nhu cầu nước của thực vật.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên gồm mấy lĩnh vực chủ yếu?

Khoa học tự nhiên gồm mấy lĩnh vực chủ yếu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hoạt động chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Hoạt động chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa câu quay. Hai học sinh mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu. Thí nghiệm trên thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Hai học sinh làm thí nghiệm như sau: Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa cầu quay. Hai học sinh mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu. Thí nghiệm trên thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thí nghiệm sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Thí nghiệm sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thí nghiệm cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Thí nghiệm cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào?

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhà máy điện Mặt Trời là ứng dụng không thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên

Nhà máy điện Mặt Trời là ứng dụng không thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật sống trong hình là

Trong bức hình dưới đây, vật sống là

 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây là vật sống?

Trường hợp nào sau đây là vật sống?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật nào là vật không sống?

Vật nào sau đây gọi là vật không sống?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Robot Sophia là vật sống hay vật không sống?

Sophia là một robot mang hình dạng giống con người, được thiết kế để suy nghĩ và cử động sao cho giống với con người nhất thông qua trí tuệ thông minh nhân tạo. Đây là robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người. Theo em, Sophia là vật sống hay vật không sống?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào?

Để đảm bảo an toàn phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Việc làm nào là không an toàn trong phòng thực hành?

Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cần làm gì khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành?

Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xử lý khi không may bị hóa chất ăn da bám lên tay

Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất phải làm là gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Kí hiệu cảnh báo nào cho biết em đang ở gần vị trí có hóa chất độc hại?

Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biển báo ở hình dưới đây cho chúng ta biết điều gì?

Biển báo ở hình dưới đây cho chúng ta biết điều gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để quan sát rõ hơn con kiến, người ta dùng loại kính nào

Để quan sát rõ hơn con kiến, người ta dùng loại kính nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?

Trường hợp nào sau đây không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hệ thống nào là quan trọng nhất đối với kính hiển vi?

Hệ thống nào là quan trọng nhất đối với kính hiển vi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ phóng đại của kính hiển vi quang học là bao nhiêu

Kính hiển vi quang học có độ phóng đại từ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?

Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thứ tự đúng các thao tác sử dụng kính hiển vi quang học

Khi được hỏi về các thao tác sử dụng kính hiển vi quang học bạn Hoa đã đưa ra các bước như sau:

1. Chọn vật kính thích hợp.

2. Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp giữ tiêu bản. Vặn ốc to để điều chỉnh vật kính.

3. Vặn ốc nhỏ thật chậm đến khi nhìn rõ mẫu vật.

4. Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp.

5. Mắt nhìn vào thị kính, vặn ốc to để điều chỉnh vật kính đến khi thấy vật cần quan sát.

Thứ tự đúng các thao tác sử dụng kính hiển vi quang học là

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Đơn vị đo độ dài hợp pháp ở nước ta

Đơn vị đo độ dài hợp pháp ở nước ta

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đổi đơn vị đo độ dài

Cách đổi đơn vị nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đơn vị đo kích thước của các vật rất nhỏ

Để đo kích thước của những vật rất nhỏ như tế bào vi khuẩn, người ta thường dùng đơn vị nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

So sánh chiều cao của các bạn

Vào đầu mỗi năm học, trường THCS A thường tổ chức khám sức khoẻ cho các em học sinh khối 6. Sau khi đo chiều cao, An, Bình, Lan và Hoa được kết quả như sau:

An

Bình Lan Hoa
151 cm 1,52 m 1,51 m 148 cm

Bạn nào cao nhất trong 4 bạn kể trên?

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Dụng cụ nào sau đây dùng để đo chiều dài?

Dụng cụ nào sau đây dùng để đo chiều dài?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

Dụng cụ nào trong các dụng cụ sau không được sử dụng để đo chiều dài?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ chia nhỏ nhất của thước

Độ chia nhỏ nhất của thước là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giới hạn đo của một thước là gì?

Giới hạn đo của một thước là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước

Hãy cho biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của thước kẻ trong hình sau:

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 5 khoảng bằng nhau. GHĐ và ĐCNN của thước là

Trên một cái thước học sinh có số lớn nhất là 30cm. Từ vạch số 0 đến vạch số 1 được chia làm 5 khoảng bằng nhau. Vậy GHĐ và ĐCNN của thước là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một thước thẳng có 101 vạch chia thành 100 khoảng đều nhau, vạch đầu tiên ghi số 0, vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm.

Một thước thẳng có 101 vạch chia thành 100 khoảng đều nhau, vạch đầu tiên ghi số 0, vạch cuối cùng ghi số 100 kèm theo đơn vị cm. Thông tin đúng của thước là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tuấn dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau. ĐCNN của thước đó là

Tuấn dùng một thước đo kích thước của một số vật khác nhau và ghi được các kết quả đúng như sau: 15,3 cm; 24,4 cm; 18,7 cm và 9,1 cm. ĐCNN của thước đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thao tác đo độ dài đầu tiên

Nội dung chính Khi tiến hành đo độ dài, ta cần thực hiện thao tác nào đầu tiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ước lượng chiều dài của vật trước khi đo

Trước khi đo chiều dài của vật ta thường ước lượng chiều dài của vật để

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi đo độ dài một vật người ta chọn thước đo như thế nào?

Khi đo độ dài một vật, người ta chọn thước đo

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thước đo chiều dài sân trường

Để đo chiều dài của sân trường, loại thước thích hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng bao nhiêu?

Chiều dài của chiếc bút chì ở hình vẽ bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thao tác đo nào đúng?

Trong các thao tác đo dưới đây, thao tác đo nào đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định chiều dài của khối hộp

Từ hình vẽ, hãy xác định chiều dài của khối hộp.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đo chiều dài của chiếc bút chì theo cách nào sau đây là hợp lí nhất?

Đo chiều dài của chiếc bút chì theo cách nào sau đây là hợp lí nhất?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cách đặt mắt nào khi đọc thể tích của nước trong bình chia độ

Cách đặt mắt nào sau đây là đúng khi đọc thể tích của nước trong bình chia độ?

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thể tích nước trong bình là bao nhiêu

Thể tích nước trong hình là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cách ghi kết quả nào sau đây là đúng

Hiếu và các bạn trong nhóm dùng bình chia độ có GHĐ 100 cm3 và ĐCNN 5 cm3 để đo thể tích của chất lỏng và ghi lại kết quả trong vở. Theo em, cách ghi kết quả nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nếu em đổ thêm 200 ml nước vào cốc trong hình, thể tích nước lúc sau sẽ là bao nhiêu?

Nếu em đổ thêm 200 ml nước vào cốc trong hình, thể tích nước lúc sau sẽ là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Bình nào dưới đây chứa nhiều nước nhất

Bình nào dưới đây chứa nhiều nước nhất?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thể tích hòn đá là bao nhiêu

Bạn Châu dùng bình chia độ chứa 80 cm3nước để đo thể tích của một hòn đá. Khi thả hòn đá vào bình, mực nước trong bình dâng lên tới vạch 100 cm3. Thể tích hòn đá là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đơn vị thường dùng để đo khối lượng là gì?

Đơn vị thường dùng để đo khối lượng là gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

1 ki-lô-gam là gì?

1 ki-lô-gam là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?

Trong các số liệu dưới đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi nói về khối lượng, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào sai?

Khi nói về khối lượng, trong các kết luận dưới đây, kết luận nào sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một hộp sữa có ghi 900g. 900g chỉ

Một hộp sữa có ghi 900g. 900g chỉ

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trước một cây cầu có một biển báo giao thông ghi 10T, con số 10T này có ý nghĩa gì?

Trước một chiếc cầu có một biển báo giao thông ghi 10T, con số 10T này có ý nghĩa gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một xe chở mì lên trạm cân só chỉ là 4,3 tấn và sau khi đổ mì khỏi xe và cân lại thì xe có khối lượng là 680. Hỏi khối lượng của mì là bao nhiêu kilogam?

Một xe chở mì khi lên trạm cân số chỉ là 4,3 tấn và sau khi đổ mì khỏi xe và cân lại thì xe có khối lượng là 680 kg. Hỏi khối lượng của mì là bao nhiêu kilogam?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để đo khối lượng của một vật ta dùng dụng cụ nào

Để đo khối lượng của một vật ta dùng dụng cụ nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy cho biết tên của các loại cân trong hình

Hãy cho biết tên của các loại cân trong hình.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một cân đòn có đòn cân như hình vẽ. ĐCNN của cân này là

Một cân đòn có đòn cân như hình vẽ. ĐCNN của cân này là

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định GHĐ và ĐCNN của cân

Xác định GHĐ và ĐCNN của cân hình dưới đây.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là

Khi mua trái cây ở chợ, loại cân thích hợp là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cách sắp xếp các bước đo khối lượng bằng cân đồng hồ nào sau đây đúng?

Cách sắp xếp các bước đo khối lượng bằng cân đồng hồ nào sau đây đúng?

1. Ước lượng khối lượng của vật để chọn cân có GHĐ và ĐCNN thích hợp.

2. Đặt vật cần cân lên đĩa cân.

3. Vặn ốc điều chỉnh để kim cân chỉ đúng vạch số 0.

4. Đọc và ghi kết quả đo.

5. Mắt nhìn vuông góc với vạch chia trên mặt cân.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cân nặng của trái cây trong hình dưới đây là

Cân nặng của trái cây trong hình dưới đây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Bốn bạn học sinh làm thí nghiệm đo khối lượng của cùng một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10 g. Kết quả nào sau đây đúng?

Bốn bạn học sinh làm thí nghiệm đo khối lượng của cùng một vật bằng một cái cân có ĐCNN là 10g. Kết quả nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quả cân có khối lượng nhỏ nhất trong hộp quả cân của cân này là bao nhiêu?

Lan dùng cân Roberval để cân quyển vở và thu được kết quả 63 g. Theo em, quả cân có khối lượng nhỏ nhất trong hộp quả cân của cân này là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực?

Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một bạn nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do

Một bạn chơi nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó

Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để đưa một thùng hàng lên sàn xe ô tô bằng tấm ván thì An đứng dưới đất, Bình đứng trên xe.

Để đưa một thùng hàng lên sàn xe ô tô bằng tấm ván thì An đứng dưới đất, Bình đứng trên xe. Phát biểu nào sau đây là đúng về lực của hai bạn tác dụng lên thùng hàng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Dùng búa đóng một cây đinh vào tường, lực nào đã làm cho đinh chuyển động vào tường?

Dùng búa đóng một cây đinh vào tường, lực nào đã làm cho đinh chuyển động vào tường?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quả bóng sẽ

Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quả bóng sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong hệ thống đo lượng chính thức ở Việt NAm thì đơn vị dùng để đo lực là

Trong hệ thống đo lường chính thức ở Việt Nam thì đơn vị dùng để đo lực là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Newton (N) là đơn vị dùng để đo đại lượng nào?

Newton (N) là đơn vị dùng để đo đại lượng nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ sau và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ và chọn phương án đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho hai lực như hình. Phát biểu nào đúng?

Cho hai lực như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường không có tác dụng nào?

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực chỉ gây ra tác dụng biến dạng vật trong trường hợp nào?

Lực chỉ gây ra tác dụng biến dạng vật trong trường hợp nào?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dùng tay tác dụng vào sợi dây chun đang buộc vào tường, sợi dây bị biến dạng do

Dùng tay tác dụng vào sợi dây chun đang buộc vào tường, sợi dây bị biến dạng do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một quyển sáng nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Một quyển sách nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Câu nào sau đây đúng?

Câu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật có trọng lượng là 40 N thì khối lượng của vật đó là

Một vật có trọng lượng là 40 N thì khối lượng của vật đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số trường hợp lực tác dụng là lực tiếp xúc là

Cho các lực tác dụng sau: 
I. Lực của búa đập vào đinh. 
II. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng. 
III. Lực hút của thanh nam châm đối với các mạt sắt ở gần. 
IV. Lực nâng đưa khinh khí cầu bay lên không trung. 
V. Lực que diêm quẹt lên vỏ hộp diêm để tạo ra lửa. 
VI. Lực của sợi dây giữ quả bóng bay đứng yên.
Số trường hợp lực tác dụng là lực tiếp xúc là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ còn thiếu trong câu sau: Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với ... vật treo.

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ còn thiếu trong câu sau: 
Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với … vật treo.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lò xo dài thêm 8 cm khi treo một vật có trọng lượng 6 N. Nếu treo một vật có trọng lượng 3 N thì nó dài thêm một đoạn bao nhiêu?

Lò xo dài thêm 8 cm khi treo một vật có trọng lượng 6 N. Nếu treo một vật có trọng lượng 3 N thì nó dài thêm một đoạn bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo một vật vào đầu dây của một lò xo được treo thẳng đứng. Sau khi lò xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do

Treo một vật vào đầu dây của một lò xo được treo thẳng đứng. Sau khi lò xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi móc một quả cân khối lượng 200 g vào lò xo treo thẳng đứng thì lò xo dãn 3 cm. Muốn lò xo dãn 4,5 cm thì phải treo vào lò xo một vật có khối lượng là

Khi móc một quả cân khối lượng 200 g vào lò xo treo thẳng đứng thì lò xo dãn 3 cm. Muốn lò xo dãn 4,5 cm thì phải treo vào lò xo một vật có khối lượng là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo một lò xo thẳng đứng, khi móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân 50 g thì lò xo có độ dài là 11,5 cm, nếu thay bằng quả cân 100 g thì lò xo có độ dài 13,5 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng bao nhiêu?

Treo một lò xo thẳng đứng, khi móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân 50 g thì lò xo có độ dài là 11,5 cm, nếu thay bằng quả cân 100 g thì lò xo có độ dài 13,5 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để đo độ lớn của lực người ta dùng dụng cụ nào dưới dây?

Để đo độ lớn của lực người ta dùng dụng cụ nào dưới đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy sắp xếp các bước để đo lực bằng lực kế.

Hãy sắp xếp các bước để đo lực bằng lực kế.
1. Ước lượng giá trị lực cần đo.
2. Lựa chọn lực kế phù hợp.
3. Đọc và ghi kết quả đo.
4. Thực hiện phép đo.
5. Hiệu chỉnh lực kế.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi treo một vật vào lực kế, ta đo được

Khi treo một vật vào lực kế, ta đo được

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát giữa bánh xe và bề mặt đường trong trường hợp nào dưới đây là nhỏ nhất?

Lực ma sát giữa bánh xe và bề mặt đường trong trường hợp nào dưới đây là nhỏ nhất?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao trên lốp ô tô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Tại sao trên lốp ô tô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các cánh làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của năng lượng?

Đơn vị nào sau đây không phải đơn vị của năng lượng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ta trực tiếp nhận biết được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào?

Ta trực tiếp nhận biết được một vật có nhiệt năng khi vật đó có khả năng nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào không đúng tròn các phát biểu sau?

Phát biểu nào không đúng trong các phát biểu sau?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật liệu nào không phải là nhiên liệu?

Vật liệu nào không phải là nhiên liệu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

Dạng năng lượng nào không phải năng lượng tái tạo?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm, pháo hoa là

Dạng năng lượng được dự trữ trong que diêm, pháo hoa là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Những dạngnăng lượng nào xuất hiện trong quá trình một khúc gỗ trượt có ma sát từ mặt phẳng nghiêng xuống?

Những dạng năng lượng nào xuất hiện trong quá trình một khúc gỗ trượt có ma sát từ trên mặt phẳng nghiêng xuống?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nhiên liệu tích trữ năng lượng hữu ích. Chúng ta thu được năng lượng từ nhiên liệu bằng cách

Nhiên liệu tích trữ năng lượng hữu ích. Chúng ta thu được năng lượng từ nhiên liệu bằng cách

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng

Nhiên liệu tích trữ năng lượng dưới dạng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi sử dụng lò sưởi điện, năng lượng nào đã biến đổi thành nhiệt năng?

Khi sử dụng lò sưởi điện, năng lượng nào đã biến đổi thành nhiệt năng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi quạt điện hoạt động thì có sự chuyển hoá

Khi quạt điện hoạt động thì có sự chuỵển hoá

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng nào dưới đây đi kèm theo sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng?

Hiện tượng nào dưới đây đi kèm theo sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các dụng cụ và thiết bị điện say đây, thiết bị nào chủ yếu biến đổi thành nhiệt năng?

Trong các dụng cụ và thiết bị điện say đây, thiết bị nào chủ yếu biến đổi thành nhiệt năng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dạng năng lượng nào đã chuyển hoá thành điện năng trong chiếc đồng hồ điện tử chạy bằng pin?

Dạng năng lượng nào đã chuyển hoá thành điện năng trong một chiếc đồng hồ điện tử chạy bằng pin?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây đúng?

Phát biểu nào sau đây đúng? Khi quạt điện hoạt động,

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

Thả một quả bóng bàn rơi từ một độ cao nhất định, sau khi chạm đất quả bóng không nảy lên đến độ cao ban đầu vì

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, cơ năng

Trong các quá trình biến đổi từ động năng sang thế năng và ngược lại, cơ năng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi máy khoan điện hoạt động đã có sự chuyển hoá điện năng thành các dạng năng lượng khác. Hỏi dạng năng lượng nào được chuyển hoá là có ích?

Khi máy khoan điện hoạt động đã có sự chuyển hóa điện năng thành các dạng năng lượng khác như động năng, nhiệt năng, năng lượng âm thanh. Hỏi dạng năng lượng nào được chuyển hóa là có ích?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nguồn năng lượng nào sau đây không thể tái tạo được?

Nguồn năng lượng nào sau đây không thể tái tạo được?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lí do quan trọng để các nhà khoa học phải tìm thêm các nguồn năng lượng mới là

Lí do quan trọng để các nhà khoa học phải tìm thêm các nguồn năng lượng mới là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Các ý dưới đây chứa tên của 8 nguồn năng lượng khác nhau, trong đó có bao nhiêu nguồn năng lượng tái tạo?

Các ý dưới đây chứa tên của 8 nguồn năng lượng khác nhau, trong đó có bao nhiêu nguồn năng lượng tái tạo?
a) Khí tự nhiên.                  b) Thủy điện.        c) Địa nhiệt.        d) Dầu mỏ.
e) Năng lượng mặt trời.    f) Gió.                   g) Sóng biển.      h) Than đá.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biện pháp nào dưới đây không giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

Biện pháp nào dưới đây không giúp tiết kiệm năng lượng trong gia đình?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dạng năng lượng nào sau đây ít gây ô nhiễm môi trường nhất trong quá trình khai thác và sử dụng?

Dạng năng lượng nào sau đây ít gây ô nhiễm môi trường nhất trong quá trình khai thác và sử dụng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do

Trái Đất có hiện tượng ngày và đêm luân phiên là do

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trái Đất quay một vòng quanh trục của nó hết bao nhiêu thời gian?

Trái Đất quay một vòng xung quanh trục của nó hết bao nhiêu thời gian?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Người trên Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất từ

Người trên Trái Đất nhìn thấy Mặt Trời quay xung quanh Trái Đất từ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn phát biểu đúng.

Chọn phát biểu đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vì sao khi quan sát bầu trời, chúng ta nhìn thấy buổi sáng Mặt Trời mọc ở hướng Đông, sau đó chuyển động ngang qua bầu trời để buổi chiều lặn ở hướng Tây?

Vì sao khi quan sát bầu trời, chúng ta nhìn thấy buổi sáng Mặt Trời mọc ở hướng Đông, sau đó chuyển động ngang qua bầu trời để buổi chiều lặn ở hướng Tây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quan sát hình và cho biết trong số các vị trí E, F, D, H thì người đứng ở vị trí nào sẽ thấy Mặt Trời mọc trước.

Quan sát hình và cho biết trong số các vị trí E, F, G, H thì người đứng ở vị trí nào sẽ thấy Mặt Trời mọc trước.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng vì

Vào đêm không Trăng, chúng ta không nhìn thấy Mặt Trăng vì

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi

Chúng ta nhìn thấy Trăng tròn khi

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng vì

Ta nhìn thấy các hình dạng khác nhau của Mặt Trăng vì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ "..." trong câu sau: Mặt Trăng là một ... của Trái Đất.

Chọn từ thích hợp điền vào chỗ  “… ” trong câu sau: Mặt Trăng là một … của Trái Đất.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về Mặt Trăng?

Phát biểu nào dưới đây là đúng khi nói về Mặt Trăng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyện thực?

Nguyên nhân nào dẫn đến hiện tượng nguyện thực?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thiên thể không tự phát sáng, quay quanh sao gọi là

Thiên thể không tự phát sáng, quay quanh sao gọi là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mặt Trời là một

Mặt Trời là một

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh. Thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời là

Với các hành tinh sau của hệ Mặt Trời: Hoả tinh, Kim tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thuỷ tinh. Thứ tự các hành tinh xa dần Mặt Trời là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

Khi nói về hệ Mặt Trời, phát biểu nào sau đây là sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh đến nóng sáng và bốc cháy, để một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

Một thiên thạch bay vào bầu khí quyển của Trái Đất, bị ma sát mạnh đến nóng sáng và bốc cháy, để lại một vết sáng dài. Vết sáng này được gọi là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chu kì quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là

Chu kì quay của Trái Đất quanh Mặt Trời là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mặt Trời là một ngôi sao. Tại sao nó trông to hơn và sáng hơn hẳn các ngôi sao khác trên bầu trời?

Mặt Trời là một ngôi sao. Tại sao nó trông to hơn và sáng hơn hẳn các ngôi sao khác trên bầu trời?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ngân Hà là

Ngân Hà là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ngân hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực nào sau đây?

Ngân Hà là một tập hợp hàng trăm tỉ thiên thể liên kết với nhau bằng lực nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về Ngân Hà?

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về Ngân Hà?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Ngân Hà thuộc kiểu thiên hà nào?

Ngân Hà thuộc kiểu thiên hà nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đường kính của Ngân Hà vào khoảng bao nhiêu?

Đường kính của Ngân Hà vào khoảng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn phát biểu đúng về Ngân Hà và hệ Mặt Trời.

Chọn phát biểu đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.