CHƯƠNG III: Dòng điện xoay chiều.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề CHƯƠNG III: Dòng điện xoay chiều.

Advertisement

CHƯƠNG III: Dòng điện xoay chiều.

Chủ Đề Vật Lý

VẬT LÝ 12 CHƯƠNG III: Dòng điện xoay chiều. Bài 1: Đại cương dòng điện xoay chiều. Vấn đề 1: Lý thuyết về dòng điện xoay chiều. Vấn đề 2: Các giá trị hiệu dụng, cực đại của dòng điện và hiệu điện thế xoay chiều. Vấn đề 3: Viết phương trình u và i của dòng điện xoay chiều. Vấn đề 4: Bài tập giá trị tức thời của u và i. Vấn đề 5: Tìm điện lượng chuyển qua trong một đơn vị thời gian. Vấn đề 6: Tìm số lần u và i có giá trị a hoặc đèn sáng hoặc tắt. Vấn đề 7: Thời gian vượt quá, không vượt quá của u, i. Bài toán thời gian sáng tắt. Bài 2: Mạch chỉ chứa một linh kiện. Vấn đề 1: Lý thuyết mạch 1 linh kiện và bài toán liên quan đến I điện trở R, dung kháng Zc, cảm kháng ZL. Vấn đề 2: Bài toán liên quan đến các giá trị Uc, UL, UR. Vấn đề 3: Bài toán xác định phase và phương trình điện áp tức thời của R,L,C và i. Vấn đề 4: Tìm các giá trị tức thời và thời điểm. Vấn đề 5: Bài toán tìm phần tử X trong mạch 1 linh kiện Vấn đề 6: Ứng dụng công thức độc lập với t để tìm Uc, UL.UR,f. Bài 3: Mạch R, L, C mắc nối tiếp. Vấn đề 1: Xác định các đại lượng hiệu dụng và cực đại u và i. Vấn đề 3: Viết phương trình u của các linh kiện. Vấn đề 4: Tính các giá trị tức thời và dùng giản đồ Fresnel. Vấn đề 5: Bài tập về U chéo nhau và ứng dụng véctơ trượt. Vấn đề 6: Bài tập về cuộn cảm có điện trở trong r. Vấn đề 7: Bài toán ghép thêm tụ điện, cuộn cảm, điện trở. Vấn đề 8: Bài toán hộp đen. Ứng dụng số phức. Vấn đề 9: Bài toán thay linh kiện. Vấn đề 2: Bài tập về phase u và i, viết phương trình i mạch. Bài 4: Hiện tượng cộng hưởng điện và các trường hợp cực đại của hiệu điện thế. Vấn đề 1: Xác định các yếu tố trong bài toán cộng hưởng. Vấn đề 2: Thay đổi C hai giá trị giống nhau và Ucmax hoặc để I max. Vấn đề 3: Thay đổi L hai giá trị giống nhau và ULmax hoặc để I max. Vấn đề 4: Bài toán Thay đổi C để URCmax. Vấn đề 5: Thay đổi L để ULR max. Vấn đề 6: Thay đổi tần số. Bài 5: Công suất của dòng điện xoay chiều. Hệ số công suất. Vấn đề 1: Bài tập về công suất, điện năng và nhiệt lượng trung bình của mạch RLC. Vấn đề 2: Bài tập liên quan đến hệ số công suất. Vấn đề 3: Thay đổi R để P mạch max (không chứa r). Vấn đề 4: Thay đổi R để P mạch max (có chứa r nhỏ). Vấn đề 5: Thay đổi R hai giá trị và P mạch max hoặc PR max (mạch không chứa r). Vấn đề 6: Bài toán cực trị của cuộn dây không thuần. Vấn đề 7: Thay đổi L,C để P mạch hoặc PR max. Vấn đề 8: Thay đổi ω hai giá trị cùng I, P, hệ số công suất hoặc I max. Vấn đề 9: R thay đổi URL hoặc URC không đổi. Vấn đề 10: Bài toán liên quan đến đồ thị công suất. Bài 6: Máy phát điện và động cơ điện xoay chiều. Vấn đề 1: Từ thông - độ biến thiên từ thông. Vấn đề 2: Tính suất điện động E,Eo, tần số của máy phát điện 1 phase. Vấn đề 3: Viết phương trình E1, E2,E3 của máy phát điện xoay chiều ba phase. Vấn đề 4: Tính điện áp dây, điện áp phase, I dây, I phase trong mạch hình sao và hình tam giác. Vấn đề 5: Viết phương trình U dây, U phase qua các tải. Vấn đề 6: Bài toán máy phát điện nối với tải. Vấn đề 7: Tính công suất, hiệu suất động cơ điện. Vấn đề 8: Động cơ điện nối tiếp với các tải. Bài 7: Máy biến áp Vấn đề 1: Tính U1, U2, N1, N2 khi mạch thứ cấp không tải. Vấn đề 2: Bài toán tăng giảm số vòng dây của máy biến áp. Vấn đề 3: Tính số vòng dây và hiệu điện thế khi máy biến áp không lý tưởng. Vấn đề 4: Bài toán máy biến áp khi cuộn thứ cấp chứa tải. Vấn đề 5: Bài toán hiệu suất máy biến áp, công suất phát. Vấn đề 6: Tính công suất hao phí, độ sụt áp, công suất đến, hiệu suất truyền tải. Vấn đề 7: Bài toán tăng giảm Up khi giữ Pp không đổi.

Lý thuyết Liên Quan

Công Thức Liên Quan

Khái niệm dòng điện xoay chiều - Vật lý 12

u,i biến thiên theo t

Dòng điện xoay chiều có chiều và cường độ biến thiên theo thời gian t.

Nguồn điện xoay chiều : Động cơ điện 1 , 3 pha .

Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng và cực đại của mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

I=I02 AI0=2I  A

i=I0cosωt

Nhiệt lượng tỏa ra trong mỗi chu kì

dQ=Ri2dtQ=0TRI021+cos2ωt2dtQ=RI022T

Mặc khác đối với dòng một chiều Q=RI2T

Có thể xem cường độ dòng điện I0 sẽ tương ứng với dòng điện một chiều I

I=I02

Xem chi tiết

Độ lệch pha của u và i mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

φ=φu-φiφ>0 : u nhanh pha iφ<0 : u châm pha i

u nhanh pha so với i                       u chậm pha so với i

(i chậm pha so với u )                     (i nhanh pha so với u)

φi=φu-φ

Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua từ t1 đến 2 mạch điện xoay chiều - Vật lý 12

q=t1t2idt=I0ωsin2πt2T+φi-sin2πt1T+φi

Điện lượng chuyển qua từ thời điểm t1 đến t2

i=I0cosωt+φi (A)

q=t1t2idt=I0ωsinωt2+φi-sinωt1+φi

Trong 1 chu kì : q=0

Xem chi tiết

Số lần đèn sáng hoặc tắt trong thời gian 1s - Vật lý 12

n=2f 

 

Trong một chu kì đèn tắt hoặc sáng 2 lần;

n=2tT=2N

Xem chi tiết

Thời gian để u và i không vượt quá độ lớn a - Vật lý 12

t=T-4T2πarccos(aU0)

Thời gian này từ a đến 0 :

t=T-4T2πarccos(aU0)

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa vào quá trình...

Nguyên tắc tạo dòng điện xoay chiều dựa trên

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì?

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm có tác dụng gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chặn dòng điện một chiều trong mạch bằng cách nào

Ở hai đầu một điện trở R có đặt một hiệu điện thế xoay chiều UAC và một hiệu điện thế không đổi UDC. Để dòng điện xoay chiều có thể qua điện trở và chặn không cho dòng điện không đổi qua nó ta phải

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được?

Dùng vôn kế khung quay để đo điện áp xoay chiều thì vôn kế đo được?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tác dụng của tụ điện với dòng điện xoay chiều

Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nó có khả năng gì ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trung bình

Câu nào sau đây đúng khi nói về dòng điện xoay chiều ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công thức tính điện dung tụ điện phẳng

Để tăng điện dung của một tụ điện phẳng có điện môi là không khí, ta cần

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian

Đối với suất điện động xoay chiều hình sin, đại lượng nào sau đây luôn thay đổi theo thời gian?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều

Tìm phát biểu đúng về dòng điện xoay chiều?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?

Trong các đại lượng đặc trưng cho dòng điện xoay chiều sau đây, đại lượng nào có dùng giá trị hiệu dụng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện xoay chiều dùng trực tiếp để mạ được không

Chọn câu trả lời sai. Dòng điện xoay chiều  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tác dụng của dòng điện xoay chiều mà không liên quan đến chiều của dòng điện

Trong tác dụng của dòng điện xoay chiều, tác dụng không phụ thuộc vào chiều của dòng điện là tác dụng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Có thể dùng đồng thời cả hai lọai dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi để...

Trường hợp nào dưới đây có thể dùng đồng thời cả hai lọai dòng điện xoay chiều và dòng điện không đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khái niệm cường độ dòng điện hiệu dụng được xây dựng dựa vào

Phát biểu nào sau đây là đúng? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiệu điện thế hiệu dụng?

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về hiệu điện thế hiệu dụng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở nào

Giá trị hiệu dụng của dòng điện được xây dựng trên cơ sở

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn mạch là bao nhiêu khi biết biểu thức điện áp 2 đầu đoạn mạch

Hiệu điện thế  giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u=2202cos(ωt+φ) V . Hiệu điện thế hiệu dụng của đoạn mạch là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để thiết bị hoạt động tốt nhất thì giá trị định mức của thiết bị là

Nguồn xoay chiều có hiệu điện thế u=1002cos(ωt+φ) V . Để thiết bị hoạt động tốt nhất thì giá trị định mức của thiết bị là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện này có giá trị trung bình trong một chu kì bằng bao nhiêu?

Cường độ của một dòng điện xoay chiều có biểu thức i=4cos2100πt A. Cường độ dòng điện này có giá trị trung bình trong một chu kì bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức i=2√3cos(200πt) là

Giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều có biểu thức i=23cos200πt A

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u=220√5cos(100πt) là

Giá trị hiệu dụng của hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u=2205cos100πt V

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện của mạch thì tại t=1s ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=22cos100πt+π2 A . Nếu dùng ampe kế nhiệt để đo cường độ dòng điện của mạch thì tại t=1 s ampe kế chỉ giá trị bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

Cho dòng điện xoay chiều i=I0sin2πTt (A) chạy qua một dây dẫn. Điện lượng chuyển qua tiết diện của dây theo một chiều trong một nửa chu kì là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện i = Io.cos(ωt+π) A điện lượng chuyển qua mạch trong T/4 đầu tiên là bao nhiêu

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là i=I0cosωt+π A. Tính từ lúc t=0s, điện lượng chuyển qua mạch trong T4 đầu tiên

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức cường độ là: i=I0cosωt-π2 A, (với I0>0). Tính từ lúc t=0s, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn của đoạn mạch đó trong thời gian bằng nửa chu kì của dòng điện là 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T/6 kể từ thời điểm t=0 là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos120πt-π3. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T6 kể từ thời điểm t=0s

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T/8 kể từ thời điểm t=0 là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=I0cosωt-π2 A. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian T8 kể từ thời điểm t=0s

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian t=1/300s đến t=1/200s là

Dòng điện xoay chiều qua một đoạn mạch có biểu thức i=2cos100πt-π3 A. Điện lượng chuyển qua mạch trong khoảng thời gian t1=1300s đến t2=1100s

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

Đối với dòng điện xoay chiều cách phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu

Một dòng điện xoay chiều có cường độ hiệu dụng 2A, tần số 50Hz chạy trên một dây dẫn. Trong thời gian 1s, số lần cường độ dòng điện có giá trị tuyệt đối bằng 1A là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong một giây điện đổi chiều bao nhiêu lần

Dòng điện xoay chiều có tần số f=60Hz, trong một giây điện đổi chiều

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

So sánh số lần đổi chiều của hai dòng điện có tần số f1=50Hz, f2=100Hz

Hai dòng diện xoay chiều có tần số lần lượt là f1=50 Hz; f2=100 Hz. Trong cùng một khoảng thời gian số lần đổi chiều của

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong một chu kì dòng điện có tần số f=50Hz đổi chiều bao nhiêu lần

Dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz, trong một chu kì dòng điện đổi chiều 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

[Đáp án sai] Dòng điện xoay chiều có cường độ i = 2cos(100πt), Số lần dòng điện có độ lớn 1A trong là

Dòng điện xoay chiều có cường độ i=2cos100πt A chạy qua một đoạn mạch điện. Số lần dòng điện có độ lớn 1A trong 1s

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần biết i = √2cos(100πt+π/4) .

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=2cos100πt+π4 A. Trong 1s dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số lần dòng điện đổi chiều khi pha ban đầu là π/2 hoặc -π/2 là bao nhiêu

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=5cos100πt+π2 A. Trong 1s đầu tiên dòng điện trên đổi chiều bao nhiêu lần?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm tần số của dòng điện biết dòng điện xoay chiều i = 4cos(2πft+π/6), trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 120 lần

Một dòng điện xoay chiều có phương trình i=4cos2πft+π6 A. Biết rằng trong 1s đầu tiên dòng điện đổi chiều 120 lần, hãy xác định tần số của dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thời gian đèn sáng trong 1 chu kì thỏa mãn điều kiện u> 155V

Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f=50Hz, U=220V. Biết rằng đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế giữa hai cực của đèn đạt giá trị u155V. Trong một chu kỳ thời gian đèn sáng là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì của dòng điện bằng

Mắc vào đèn neon một nguồn điện xoay chiều có biểu thức u=2202cos100πt-π/2 V. Đèn chỉ sáng khi điện áp đặt vào đèn thoả mãn u1102V. Tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong một chu kì của dòng điện bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biết trong một chu kì của dòng điện đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là

Một đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều 220V-50Hz, điện áp mồi của đèn là 1102V. Biết trong một chu kì của dòng điện đèn sáng hai lần và tắt hai lần. Khoảng thời gian một lần đèn tắt là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thấy rằng trong một chu kì của dòng điện thời gian đèn sáng là 1/75s. Tần số của dòng điện xoay chiều là

Một bóng đèn Neon chỉ sáng khi đặt vào hai đầu bóng đèn một điện áp u155V. Đặt vào hai đầu bóng đèn điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=220V. Thấy rằng trong một chu kì của dòng điện thời gian đèn sáng là 1/75s. Tần số của dòng điện xoay chiều là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối trong một chu kỳ? Biết đèn chỉ sáng khi u>100V

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=1002cos100πt+π6A. Đèn chỉ sáng khi u100V. Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối trong một chu kỳ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng trong một chu kỳ? Biết đèn chỉ sáng khi u>100V

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=1002cos100πt+π6V. Đèn chỉ sáng khi u100V. Tính thời gian đèn sáng trong một chu kỳ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm thời gian đèn sáng trong một phút biết u = 100√2cos(100πt+π/6). Đèn chỉ sáng khi u>100V

Điện áp hai đầu bóng đèn ống có biểu thức u=1002cos100πt+π6 A. Đèn chỉ sáng khi u100V. Tính thời gian đèn sáng trong một phút?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

tìm tỉ lệ thời gian tối - sáng của bóng đèn trong một chu kỳ?

Một bóng đèn điện chỉ sáng khi có u1002V được gắn vào mạch điện có giá trị hiệu dụng là U=200V, tìm tỉ lệ thời gian tối - sáng của bóng đèn trong một chu kỳ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong 2s thời gian đèn sáng là 4/3s. Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn là

Một bóng đèn ống được mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f=50Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi điện áp giữa hai cực của đèn đạt giá trị U1102V. Trong 2s thời gian đèn sáng là 43s. Xác định điện áp hiệu dụng ở hai đầu bóng đèn là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u = 100cos(100πt+π/4). Tính thời gian đèn sáng trong một chu kỳ

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=100cos100πt+π4 V. Đèn chỉ sáng khi u502V. Tính thời gian đèn sáng trong một chu kỳ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đèn chỉ sáng khi u>50√2V. Tính tỉ lệ thời gian đèn sáng - tối trong một chu kỳ?

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=1002cos100πt+π6 V. Đèn chỉ sáng khi u502V. Xác định tỉ số thời gian đèn sáng và tắt trong 1 chu kỳ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bóng đèn

Điện áp hai đầu bóng đèn có biểu thức u=U0cosωt+φV. Đèn chỉ sáng khi u100V. Trong khoảng thời gian 1s thời gian đèn sáng là 23s và thời gian đèn tắt là 13s. Xác định hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bóng đèn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi đến thời điểm t2=t1+0.025 thì cường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos20πt-π/2 A, t đo bằng giây. Tại thời điểm t1 s nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=-2A. Hỏi đến thời điểm t2=(t1+0,025) scường độ dòng điện bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một dòng điện xoay chiều có cường độ i=2√2cos(100πt+π/2). Chọn câu phát biểu sai?

Một dòng điện xoay chiều có cường độ i=22cos100πt+π2 A. Chọn câu phát biểu sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy xác định thời điểm dòng điện bị triệt tiêu lần đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu ?

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=22cos100πt+π6 A . Hãy xác định thời điểm dòng điện bị triệt tiêu lần đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho cường độ dòng điện i=5√2cos(100πt+π/6),Ở thời điểm t=1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị

Biểu thức của cường độ dòng điện xoay chiều trong một đoạn mạch là i=52cos100πt+π6 A. Ở thời điểm t=1/300s cường độ trong mạch đạt giá trị

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại t=1s vôn kế nhiệt chỉ giá trị là bao nhiêu biết u=200√2cos(100πt+π/3)

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức: u=2002cos100πt+π3. Tại t=1s vôn kế nhiệt chỉ giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một dòng điện xoay chiều có cường độ i=5√2cos(120πt+π/4). Chọn phát biểu sai?

Một dòng điện xoay chiều có cường độ i=52cos120πt+π4. Chọn phát biểu sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thời điểm ban đầu để dòng điện trong mạch có giá trị bằng 10A bằng cách sử dụng vector quay

Một dòng điện xoay chiều có i=10cos100πt-π3 A. Tìm thời điểm đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu để dòng điện trong mạch có giá trị bằng 10A

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại t, điện áp hai đầu mạch là 200V và đang giảm. Sau đó 1/400s thì điện áp bằng bao nhiêu.

Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều có biểu thức: u=2002cos100πt+π3V. Tại t, điện áp hai đầu mạch là u=200V và đang giảm. Tại t1=t+1400s điện áp hai đầu mạch là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại thời điểm t=0.5s, cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch bằng 4A, đó là

Tại thời điểm t=0,5s, cường độ dòng điện xoay chiều qua mạch bằng 4A, đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện là 310cos(100πt-π/2). Tại thời điểm nào gần nhất sau đó, điện áp tức thời đạt giá trị 155V ?

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch điện là u=310cos100πt-π2V. Tại thời điểm nào gần nhất sau đó, điện áp tức thời đạt giá trị 155V ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi đến thời điểm t2, sau t1 đúng 1/4 chu kì, điện áp u bằng bao nhiêu

Biểu thức điện xoay chiều giữa hai đầu một đoạn mạch là u=200cosωt-π2V. Tại thời điểm t1 nào đó, điện áp u=100V và đang giảm. Hỏi đến thời điểm t2, sau t1 đúng 1/4 chu kì, điện áp u bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Những thời điểm t nào sau đây điện áp tức thời u khác Uo/√2

Điện áp giữa hai đầu một đoạn mạch có biểu thức u=U0cos100πtV. Những thời điểm t nào sau đây điện áp tức thời uU0/2?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện trong mạch tại thời điểm t=1s là bao nhiêu biết i =2√2cos(100πt+π/2)

Cường độ dòng điện trong mạch không phân nhánh có dạng i=22cos100πt+π2A . Tại thời điểm t=1s cường độ dòng điện trong mạch là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng -2A. Hỏi đến thời điểm (t1+0.025) cường độ dòng điện bằng bao nhiêu

Cường độ dòng điện tức thời chạy qua một đoạn mạch điện xoay chiều là i=4cos(20πt)A,(t đo bằng giây). Tại thời điểm t1 nào đó dòng điện đang giảm và có cường độ bằng i1=-2A. Hỏi đến thời điểm t2=(t1+0,025)s cường độ dòng điện bằng bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

i =4cos(8πt+π/6), vào thời điểm t dòng điện bằng 0.7A, hỏi sau đó 3s dòng điện có giá trị là

Biểu thức dòng điện trong mạch có dạng i=4cos8πt+π6A, vào thời điểm t dòng điện bằng 0,7 A,  hỏi sau đó t=3s dòng điện có giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cho i=2√2cos(100πt), vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang có cường độ tức thời bằng -2√2A thì sau đó ít nhất là bao lâu để dòng điện có cường độ tức thời bằng √6

Dòng điện xoay chiều chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i=22cos100πtA, t tính bằng giây . Vào một thời điểm nào đó, dòng điện đang có cường độ tức thời bằng -22A thì sau đó ít nhất là bao lâu để dòng điện có cường độ tức thời bằng 6A?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

điện áp u=200√2cos(100πt-π/2), Sau thời điểm đó 1/300s, điện áp này có giá trị là

Tại thời điểm t, điện áp u=2002cos100πt-π2(trong đó u tính bằng V, t tính bằng s) có giá trị 1002V và đang giảm. Sau thời điểm đó 1300s, điện áp này có giá trị là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

i = 2√2cos(100πt+π/6), vào thời điểm t cường độ có giá trị là 0.5A. Hỏi sau đó 0.03s cường độ tức thời là

Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i=22cos100πt+π6A. Vào thời điểm t cường độ có giá trị là 0,5A. Hỏi sau đó t=0,03s cường độ tức thời là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một dòng điện xoay chiều có i = 50cos(100πt-π/2), thời điểm đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu để dòng điện trong mạch có giá trị bằng

Một dòng điện xoay chiều có i=50cos100πt-π2A. Tìm thời điểm đầu tiên kể từ thời điểm ban đầu để dòng điện trong mạch có giá trị bằng 25A?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện của tụ điện trong mạch phụ thuộc vào

Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện của tụ điện trong mạch phụ thuộc vào:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Chọn phát biểu sai khi thay đổi tần số trong mạch

Chọn phát biểu sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đặc điểm của dung kháng, cảm kháng, độ tự cảm

Tìm phát biểu đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tìm phát biểu sai

Tìm phát biểu sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Cảm kháng có giá trị là

Điện áp u=2002cos(100πt)(V) đặt vào hai đầu một cuộn thuần cảm thì tạo ra dòng điện có cường độ hiệu dụng I = 2A. Cảm kháng có giá trị là.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Công suất P của đoạn mạch bằng

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, có R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u =1202 cos120πt  (V). Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở : R1 = 18Ω và R2=32Ω  thì công suất tiêu thụ P trên đoạn mạch như nhau. Công suất P của đoạn mạch bằng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng

Điện áp hiệu dụng hai đầu một đoạn mạch RLC là  U = 100V. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là I = 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch là P = 50W . Giữ cố định U, R còn các thông số khác của mạch thay đổi. Công suất tiêu thụ cực đại trên đoạn mạch bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của cuộn dây là

Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một tụ điện có dung kháng ZC = 200Ω  và một cuộn dây mắc nối tiếp. Khi đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều luôn có biểu thức  u = 1202 cos(100πt + π3) V thì thấy điện áp giữa hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120V và sớm pha π2 so với điện áp đặt vào mạch. Công suất tiêu thụ của cuộn dây là :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để tạo ra một công suất tương đương với dòng điện không đổi trên thì dòng điện xoay chiều phải có gái trị cực đại bao nhiêu?

Một dòng điện không đổi có giá trị là I0(A) . Để tạo ra một công suất tương đương với dòng điện không đổi trên thì dòng điện xoay chiều phải có giá trị cực đại là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của mạch điện là

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, cho R = 50 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 1002cos ωt (V), biết điện áp giữa hai bản tụ và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha nhau một góc là  π6. Công suất tiêu thụ của mạch điện là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trong mạch là

Một mạch điện xoay chiều AB gồm điện trở R = 15Ω   mắc nối tiếp với một cuộn dây có điện trở thuần r và độ tự cảm L. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu R là 30V, hai đầu cuộn dây là 40V và hai đầu A, B là 50V. Công suất tiêu thụ trong mạch là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây

Công suất tỏa nhiệt trung bình của dòng điện xoay chiều được tính theo công thức nào sau đây? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trên đoạn mạch X?

Một cuộn dây có điện trở trong R0 và độ tự cảm L được mắc vào nguồn điện xoay chiều có uAB=2002cos(100πt) (V) . Thì  thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là I1=5A và lệch pha so với điện áp một góc 60°. Mắc nối tiếp cuộn dây với đoạn mạch X thì thấy cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch sẽ là I2=3 (A) và độ lệch pha giữa hai đầu cuộn dây với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch X là 90°.  Công suất  tiêu thụ điện trên đoạn mạch X?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Công suất mạch là

Cho đoạn mạch RC : R = 15Ω. Khi cho dòng điện xoay chiều i = I0cos 100πt (A) qua mạch thì điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AB là UAB= 50V ; Uc=4UR3. Công suất mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của mạch là

Hiệu điện thế ở hai đầu mạch điện có phương trình là : u = 100sin (100πt + π3) (V), dòng điện là : i = 4cos (100πt + π6) (A) . Công suất tiêu thụ của mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện trở R có giá trị bằng

Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp, R biến đổi. Biết L= 1πHC = 10-34πF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều  uAB= 752 cos 100πt (V). Công suất trên toàn mạch là P = 45W. Điện trở R có giá trị bằng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để làm tăng cảm kháng của một cuộn dây thuần có lõi không khí, ta có thể thực hiện bằng cách

Để làm tăng cảm kháng của một cuộn dây thuần cảm có lõi không khí, ta có thể thực hiện bằng cách:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Xác định tỉ số công suất

Mạch điện chỉ có R khi mắc vào mạng điện một chiều có giá trị suất điện động là U0 (V) thì công suất là P0. Khi mạch trên được mắc vào mạng điện xoay chiều có u = U0cos (100πt ) (V) thì công suất của mạch là P  . Xác định tỉ số P0P :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa cuộn cảm tăng lên 4 lần thì cảm kháng của cuộn cảm:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C

Đối với dòng điện xoay chiều, khả năng cản trở dòng điện của tụ điện C

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Khi mắc một tụ điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều

Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nếu tần số của dòng điện xoay chiều

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Điện trở R của mạch là

Cho mạch điện RLC nối tiếp. L = 1π (H)  , C = 10-42π(F). Biểu thức u = 1202cos100πt (V) . Công suất tiêu thụ của mạch điện là  P = 363 W , cuộn dây thuần cảm. Điện trở R của mạch là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm thuần có tác dụng cản trở dòng điện

Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn cảm thuần có tác dụng cản trở dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện

Khi tần số dòng điện xoay chiều chạy qua đoạn mạch chỉ chứa tụ điện tăng lên 4 lần thì dung kháng của tụ điện:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Điện áp hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều  u = 100 2 cos (100πt - π6) (V) và cường độ dòng điện trong mạch  i = 42 sin (100πt ) (A) . Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định dung kháng của tụ

Một tụ điện có C=10μF mắc vào mạch điện xoay chiều có tần số f=50Hz. Hãy xác định dung kháng của tụ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Để công suất tiêu thụ trong mạch là 100W thì độ tự cảm bằng

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cho R = 100Ω ;  C = 100π (μF); cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp u = 200 cos 100πt (V). Để công suất tiêu thụ trong mạch là 100W thì độ tự cảm bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định cảm kháng của mạch

Một cuộn dây có độ tự cảm L=1π H , mắc vào dòng điện xoay chiều, trong một phút dòng điện đổi chiều 6000 lần. Hãy xác định cảm kháng của mạch:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Để cho dòng điện qua cuộn cảm có cường độ là 7,2A thì tần số dòng điện phải bằng

Đặt vào hai đầu cuộn thuần cảm L một hiệu điện thế xoay chiều U=220V; f=60Hz . Dòng điện đi qua cuộn cảm có cường độ 2,4A . Để cho dòng điện qua cuộn cảm có cường độ là 7,2A thì tần số của dòng điện phải bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Để cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A thì tần số dòng điện là

Đặt vào hai đầu một tụ điện hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số 50Hz thì cường độ hiệu dụng qua tụ là 1A. Để cường độ hiệu dụng qua tụ là 4A thì tần số dòng điện là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tính giá trị cường độ dòng điện

Một tụ điện có điện dung C = 31,8 μF. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu bản tụ khi có dòng điện xoay chiều có tần số 50Hz và cường độ dòng điện cực đại 22A chạy qua nó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là

Giữa hai bản tụ điện có hiệu điện thế xoay chiều 220V – 60Hz. Dòng điện qua tụ điện có cường độ 0,5A. Để dòng điện qua tụ điện có cường độ bằng 8A thì tần số của dòng điện là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Độ tự cảm của cuộn dây là bao nhiêu?

Một cuộn dây dẫn điện trở không đáng kể được cuộn dây và nối vào mạng điện xoay chiều 127V – 50Hz. Dòng điện cực đại qua nó bằng 10A. Độ tự cảm của cuộn dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là

Một đoạn mạch điện gồm một điện trở thuần mắc nối tiếp với một cuộn cảm thuần. Biết điện áp cực đại giữa hai đầu mạch là 1502V, điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở là 90V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tìm giá trị của điện trở để đèn sáng bình thường

Một đèn dây tóc có ghi 110V – 100W mắc nối tiếp với điện trở R vào một mạch điện xoay chiều có u=2002cos100πt (V). Để đèn sáng bình thường , R phải có giá trị bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Số chỉ ampe kế trong mạch là bao nhiêu?

Một tụ điện có điện dung C=10-32πF mắc vào nguồn xoay chiều có điện áp u=1202cos100πt (V). Số chỉ ampe kế trong mạch là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là

Đặt điện áp u=U0cos(100πt-π3)(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm 12πH. Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 150V thì cường độ dòng điện trong mạch là 4A . Giá trị cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn thuần cảm giống nhau ở chỗ

Cường độ dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch chỉ có tụ điện hoặc chỉ có cuộn thuần cảm giống nhau ở chỗ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu thế tức thời giữa hai đầu điện trở

Cho dòng điện xoay chiều hình sin qua mạch điện chỉ có điện trở thuần thì hiệu điện thế tức thời giữa hai đầu điện trở:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Biểu thức điện áp hai đầu điện trở

Một mạch điện chỉ có R=20Ω , khi mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều thì thấy biểu thức cường độ dòng điện qua mạch có dạng i=2cos100πt (A). Viết biểu thức điện áp hai đầu điện trở ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tính và viết biểu thức của cảm kháng trong mạch

Mạch điện chỉ có cuộn cảm thuần, L=1πH , biểu thức dòng điện trong mạch có dạng i=2cos100πt (A). Tính  cảm kháng trong mạch ZL và viết biểu thức hiệu điện thế hai đầu mạch điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, nếu gắn thêm tụ điện

Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L=14πH được gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện trong mạch có biểu thức là i=2cos(100πt-π6)(A) . Hỏi nếu gắn vào mạng điện đó đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C=10-32π(F) thì dòng điện trong mạch có biểu thức là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là

Đặt điện áp xoay chiều có u=U2cos(100πt+π3)(V). (Trong đó U không đổi, t tính bằng s) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=12π(H) . Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm là  uL=200(V) thì cường độ dòng điện là i=3(A). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều

Một điện trở thuần R mắc vào mạch điện xoay chiều tần số f=50(Hz), muốn dòng điện trong mạch sớm pha hơn hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc π2(rad) thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cách phát biểu nào sau đây là không đúng?

Cách phát biểu nào sau đây là không đúng? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính cường độ dòng điện

Đặt điện áp u=U0cosωt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Pha ban đầu của cường độ dòng điện là

Hai đầu cuộn thuần cảm L có hiệu điện thế xoay chiều u=200cos(100πt-π2) (V). Pha ban đầu của cường độ dòng điện là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm giá trị của hiệu điện thế tức thời giữa hai cực tụ điện

Khi cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i=I0cos(ωt+φ)(A) qua mạch điện chỉ có tụ điện thì hiệu điện thế tức thời giữa hai cực tụ điện:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là

Điện áp xoay chiều u=120cos200πt (V) ở hai đầu một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L=12π(H). Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là

Điện áp xoay chiều u=120cos100πt (V) ở hai đầu một tụ điện có điện dung C=100π(μF). Biểu thức cường độ dòng điện qua tụ điện là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện qua mạch là

Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung C=15,9μFu=100cos(100πt-π2)(V). Cường độ dòng điện qua mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch?

Một mạch điện chỉ có tụ điện, điện dung C=10-4π(F) , khi mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có biểu thức điện áp hai đầu mạch có dạng: u=200cos(100πt+π3)(V). Viết biểu thức cường độ dòng điện qua mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức của dòng điện trong mạch là

Mạch điện gồm cuộn dây thuần cảm, độ tự cảm L=14π(H) được gắn vào mạng điện xoay chiều người ta thấy dòng điện trong mạch có biểu thức là i=2cos(100πt-π6)(A). Hỏi nếu gắn vào mạng điện đó đoạn mạch chỉ có tụ điện có điện dung là C=10-32π(F) thì dòng điện trong mạch có biểu thức là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm làa

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(100πt+π3)(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=12π(H) Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là  1002(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 2(A). Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm cường độ dòng điện qua mạch khi mắc cuộn dây và tụ điện

Nếu mắc tụ điện có điện dung C=10-4π(F) vào mạng điện xoay chiều có điện áp không đổi thì thấy dòng điện qua mạch là i=2cos(100πt+π3)(A). Khi mắc cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm  L=1π(H) thay cho tụ điện thì dòng điện qua mạch là?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Kí hiệu U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện và C là điện dung của tụ điện thì công suất tiên thụ trên đoạn mạch đó là

Kí hiệu U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch chỉ chứa tụ điện và C là điện dung của tụ điện thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biết công suất mạch P=400W, điện trở có giá trị là

Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R>50Ω, cuộn thuần cảm kháng ZL=30Ω và một dung kháng Zc=70Ω, đặt dưới hiệu điện thế hiệu dụng U=200V, tần số f . Biết công suất mạch P = 400W, điện trở R có giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở là

Một dòng điện xoay chiều hình sin có giá trị cực đại I0 chạy qua một điện trở thuần R . Công suất toả nhiệt trên điện trở đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp là

Chọn kết câu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức là

Chọn câu đúng . Cho mạch điện xoay chiểu RLC mắc nối tiếp, i = I0cos ωt  là cường độ dòng điện qua mạch và u = U0 cos(ωt +φ) là điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch được tính theo biểu thức là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên R là

Một nguồn điện xoay chiều được nối với một điện trở thuần. Khi giá trị cực đại của điện áp là U0 và tần số là f thì công suất toả nhiệt trên điện trở là P. Tăng tần số của nguồn lên 2f , giá trị cực đại vẫn giữ là U0 . Công suất toả nhiệt trên R là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính giá trị của điện trở R

Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm một điện trở R <50Ω , cuộn thuần cảm kháng ZL=30Ω và một dung kháng ZC=70Ω , đặt dưới điện áp hiệu dụng U=200V, tần số f. Biết công suất mạch P = 400W, điện trở R có giá trị là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất trong mạch là

Một mạch điện  chỉ có R=20 (Ω)  được mắc mạng điện xoay chiều có điện áp u = 200cos (100πt ) (V) . Tính công suất trong mạch là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều gồm RLC (cuộn dây thuần cảm) mắc nối tiếp

Chọn câu trả lời sai. Công suất tiêu thụ trong mạch điện xoay chiều gồm R,L,C ( cuộn dây thuần cảm)  mắc nối tiếp 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở

Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần số của hiệu điện thế. Công suất toả nhiệt trên điện trở

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất tỏa nhiệt trên điện trở đó là

Một dòng điện xoay chiều có biểu thức  i = 5cos 100πt (A)chạy qua điện trở thuần bằng  10Ω . Công suất toả nhiệt trên điện trở đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi mắc điện trở vào một mạng điện xoay chiều 110V-60Hz thì công suất tỏa nhiệt của bàn là

Một bàn là điện được coi như là một đoạn mạch có điện trở thuần R được mắc vào một mạng điện xoay chiều 110V- 50Hz. Khi mắc nó vào một mạng điện xoay chiều 110V-60Hz thì công suất toả nhiệt của bàn là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt lượng tỏa ra bao nhiêu trong 0,5 phút?

Nhiệt lượng Q do dòng điện có biểu thức i = 2cos 120πt (A) toả ra khi đi qua điện trở R = 10Ω trong thời gian t = 0,5 phút là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là

Một tụ điện có điện dung C =10-43π(F)  mắc nối tiếp với điện trở  R=100Ω thành một đoạn. Mắc đoạn mạch này vào mạng điện xoay chiều 200(V) - 50 (Hz) . Điện năng mà đoạn mạch tiêu thụ trong một phút là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là

Một dòng điện xoay chiều đi qua điện trở R = 25Ω  trong thời gian 2 phút thì nhiệt lượng toả ra là Q =6000J . Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng tỏa ra trong 1 phút là

Một cuộn dây có độ tự cảm L =215π(H) và điện trở thuần R =12Ω được đặt vào một hiệu điện thế xoay chiều 100V và tần số 60 Hz. Cường độ dòng điện chạy trong cuộn dây và nhiệt lượng toả ra trong một phút là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biên độ của cường độ dòng điện là

Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở R = 10Ω . Biết nhiệt lượng toả ra trong 30 phút là 9.105 (J) . Biên độ của cường độ dòng điện là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính công suất của mạch?

Mạch điện chỉ có C , biết C =10-4π(F), tần số dao động trong mạch là f = 50 (Hz). Nếu gắn đoạn mạch trên vào mạng điện có hiệu điện thế  u = 2002 (100πt) (V). Tính công suất của mạch ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhiệt lượng ấm nức tỏa ra trong vòng 1 giờ

Một ấm nước có điện trở của mayso là R = 100 (Ω) , được cắm vào mạng điện 220 (V) - 50 (Hz)  . Tính nhiệt lượng ấm nước tỏa ra trong vòng 1 giờ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm giá trị của công suất tỏa nhiệt trong mạch?

Mạch điện có cuộn dây thuần cảm độ tự cảm là L =0,4π(H) được gắn vào mạng điện xoay chiều có phương trình u = 100cos ( 100πt - π2) (A)  . Viết phương trình dòng điện qua mạch khi đó ? Và nếu cũng mạng điện đó ta thay cuộn dây bằng điện trở R = 20(Ω)  thì công suất tỏa nhiệt trong mạch là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất trong mạch

Đoạn mạch AB chứa hai phần tử trong ba phần tử ( R,L,C) nhưng chưa được xác định. Biết rằng biểu thức dòng điện trong mạch là i = 4cos (100πt +π3) (A) và biểu thức điện áp trong mạch là u = 200cos (100πt +π6) (V) . Hãy xác định hai phần tử trên? Tính công suất trong mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB

Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn AD và DB nối tiếp, phương trình dòng điện và điện áp của từng đoạn mạch như sau:  uAD=1002cos (ωt +π2) (V) ;  uDB=1006cos(ωt +2π3) (V) ;  i=2cos (ωt + π2) (A) . Xác định công suất tiêu thụ điện của đoạn mạch AB?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch

Mạch điện chỉ có  điện trở  R = 100 (Ω). Đặt vào hai đầu mạch một nguồn điện tổng hợp có biểu thức điện áp : u = 1002cos (100πt + π2)+100 (V). Xác định cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trên

Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i = 4cos2( ωt + φ) (A)   . Hãy xác định giá trị hiệu dụng của dòng điện trên.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Nếu bỏ tụ C chỉ giữ lại R, L thì công suất tiêu thụ của mạch là P' sec bằng bao nhiêu theo P?

Một mạch điện xoay chiều gồm 3 phần tử R,L,C, cuộn dây thuần cảm. Mắc mạch điện trên vào nguồn điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi thì thấy hiệu điện thế ở 2 đầu mỗi phần tử là như nhau và công suất tiêu thụ của mạch là P .  Hỏi nếu bỏ tụ C chỉ giữ lại R,L thì công suất tiêu thụ của mạch là P' sẽ bằng bao nhiêu theo P ? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay điện?

Đại lượng nào sau đây được gọi là hệ số công suất của mạch điện xoay chiều?   

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất?

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất lớn nhất? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất

Mạch điện nào sau đây có hệ số công suất nhỏ nhất? 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính cảm kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch         

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khí tăng tần só của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp đang có tính dung kháng, khi tăng tần số của dòng điện xoay chiều thì hệ số công suất của mạch

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hệ số công suất của mạch bao nhiêu?

Một cuộn dây khi mắc vào hiệu điện thế xoay chiều 50 (V) - 50 (Hz) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 0,2 (A) và công suất tiêu thụ trên cuộn dây là 1,5(W) . Hệ số công suất của mạch là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Công suất của mạch khi đó là

Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế. Điều chỉnh C=C1 thì hệ số công suất trong mạch là cosφ1=12 và khi đó công suất của mạch là P = 50(W). Điều chỉnh C=C2 thì hệ số công suất của mạch là 12. Công suất của mạch khi đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất của mạch khi đó là

Mạch điện xoay chiều RLC ghép nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế  u= U0 cos (ωt) (V). Điều chỉnh C=C1 thì công suất của mạch đạt giá trị cực đại  P = 400(W). Điều chỉnh C=C2  thì hệ số công suất của mạch là 32 . Công suất của mạch khi đó là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong một đoạn mạch xoay chiều, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

Chọn câu trả lời sai. Trong một mạch điện xoay chiều, công suất tiêu thụ của đoạn mạch là:  P=kUI , trong đó :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu cuộn dây không có điện trở thì hệ số công suất trong mạch cực đại khi nào?

Mạch RLC mắc nối tiếp được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số không đổi. Nếu cuộn dây không có điện trở thì hệ số công suất trong mạch cực đại khi nào? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính giá trị điện trở R

Mạch RLC mắc nối tiếp, cuộn dây có điện trở trong r. Khi điện trở R thay đổi thì giá trị R là bao nhiêu để công suất trong mạch đạt cực đại? Biết rằng trong mạch  không có hiện tượng cộng hưởng.

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hệ số công suất cos anpha của mạch bằng

Một đoạn mạch nối tiếp gồm một cuộn dây và một tụ điện. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện đều bằng nhau. Hệ số công suất cosφ  của mạch bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hệ số công suất của đoạn mạch là

Cho đoạn mạch như hình vẽ 1. Cuộn dây thuần cảm: UAN=200VUNB=250VuAB=1502cos πt (V). Hệ số công suất của đoạn  mạch là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hệ số công suất của mạch có giá trị là

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ 2. Biết  UAM=5V; UMB=25V; UAB=202 V. Hệ số công suất của mạch có giá trị là 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

Cho đoạn mạch xoay chiều AB gồm điện trở R và một cuộn dây mắc nối tiếp. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số f và có giá trị hiệu dụng U  không đổi. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu của  R và giữa hai đầu của cuộn dây có cùng giá trị và lệch pha nhau góc π4(rad) . Để hệ số công suất bằng 1 thì người ta phải mắc nối tiếp với mạch một tụ có điện dung C và khi đó công suất tiêu thụ trên mạch là 200(W) . Hỏi khi chưa mắc thêm tụ thì công suất tiêu thụ trên mạch bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để dòng điện i chậm pha so với hiệu điện thế hai đầu AB

Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm. Biết R=80Ωr=20Ω ; L=2π(H). Tụ C có điện dung biến đổi được. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch  uAB=1202 sin (100πt) (V). Để dòng điện i chậm pha so với uAB góc  π4 thì điện dung C nhận giá trị bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm hệ só công thức của mạch?

Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện C, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u= 1202sin 100πt (V), hiệu điện thế hai đầu cuộn dây có giá trị hiệu dụng là 120(V) và nhanh pha π2 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch. Tìm hệ số công suất của mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các công cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm

Trong các dụng cụ tiêu thụ điện như quạt, tủ lạnh, động cơ, người ta phải nâng cao hệ số công suất nhằm

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất của dòng điện xoay chiều qua mạch nhận giá trị bằng

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp một điện áp  u=1272cos (100πt + π3) (V) . Biết điện trở thuần R=50Ωφi=0 . Công suất của dòng điện xoay chiều qua đoạn mạch nhận giá trị bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hệ số công suất của đoạn mạch AB là

Đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch AM gồm điện trở thuần R1=40(Ω) mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C=10-34π(F)  , đoạn mạch MB gồm điện trở thuần R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần . Đặt vào A, B điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi thì điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch AM và MB lần lượt là : uAM=502cos (100πt -7π12) (V)uMB=150cos (100πt) (V)  . Hệ số công suất của đoạn mạch AB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Ý nghĩa của hệ số công suất cos anpha là

Chọn câu trả lời sai. Ý nghĩa của hệ số công suất cos φ là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm giá trị hệ số công suất

Trong mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có ZL=ZC thì hệ số công suất sẽ :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điều chỉnh R để công suất cực đại, khi đó hệ số của mạch cos anpha có giá trị

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm kháng có điện trở R thay đổi được . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định. Điều chỉnh R để công suất mạch cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch cos φ có giá trị : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính giá trị tần số dòng điện

Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C=10-3123πF  mắc nối tiếp với điện trở thuần R =100Ω, mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số  f. Để điện áp giữa hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện một góc π3  thì tần số dòng điện bằng: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Giá trị của cos anpha1 và cos anpha2

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện, giữa hai đầu biến trở và hệ số công suất của đoạn mạch khi biến trở có giá trị R1  lần lượt là UC1 , UR1cos φ1 ; khi biến trở có giá trị R2 thì các giá trị tương ứng nói trên là  UC2 , UR2  và cos φ2 . Biết  UC1= 2UC2 ; UR2=2UR1 . Giá trị của cos φ1 và  cos φ2 là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một mạch không phân nhánh có dòng điện sớm pha hiệu điện thế một góc hơn pi/2 (rad) thì

Một đoạn mạch  không phân nhánh có dòng điện sớm pha hơn hiệu điện thế một góc nhỏ hơn π2 (rad) thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm phát biểu sai?

Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là một biến trở, được mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng và tần số không đổi. Khi R=R0ω 1LC :  thì công suất trong mạch đạt cực đại. Tìm phát biểu sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm phát biểu đúng nhất?

Mạch RLC mắc nối tiếp được mắc vào mạng điện có giá trị hiệu điện thế hiệu dụng không đổi, nhưng tần số có thể thay đổi. Khi tăng tần số của dòng điện thì công suất của mạch giảm. Tìm phát biểu đúng nhất?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi cường độ của dòng điện đạt 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn đạt cực đại. Điện trở của biến trở lúc đó bằng

Cho đoạn mạch mạch RC nối tiếp, R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U=1002 V không đổi. Thay đổi R. Khi cường độ hiệu dụng của dòng điện đạt 1A thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đạt cực đại. Điện trở của biến trở lúc đó bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp

Trong mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp. Cho L, C không đổi. Thay đổi R cho đến khi R = R0  thì Pmax .  Khi đó: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi công suất tỏa nhiệt trên biến trở là 80W thì biến trở có giá trị là

Cho mạch điện RC nối tiếp. R biến đổi từ 0 đến 600Ω . Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u =U2 cos ωt (V). Điều chỉnh R=400Ω thì công suất toả nhiệt trên biến trở cực đại và bằng 100W. Khi công suất toả nhiệt trên biến trở là 80W thì biến trở có giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tính giá trị của điện trở để mạch đạt công suất cực đại

Mạch RLC  nối tiếp, cuộn dây thuần cảm có điện trở R thay đổi được. Được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số không thay đổi, R bằng bao nhiêu thì mạch đạt công suất cực đại? Biết rằng trong mạch không có hiện tượng cộng hưởng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suât tiêu thụ trong đoạn mạch là

Đặt một điện áp xoay chiều u= 2202cos (100πt ) (V) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C không phân nhánh có điện trở thuần R= 110Ω . Khi hệ số công suất của đoạn mạch lớn nhất thì công suất tiêu thụ trong đoạn mạch là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi điện trở bằng 18 ôm thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu?

Hai đầu đoạn mạch RLC, cuộn dây thuần cảm, được duy trì điện áp uAB=U0 cos (ωt ) (V). Thay đổi điện trở R, khi điện trở có giá trị R=24(Ω) thì công suất đạt giá trị cực đại 300(W). Hỏi khi điện trở  bằng 18(Ω) thì mạch tiêu thụ công suất bằng bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Công suất của đoạn mạch khi đó nhận giá trị nào sau đây?

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R là biến trở. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có biểu thức u=1202cos (120πt) (V)  . Biết rằng ứng với hai giá trị của biến trở :  R1=38(Ω) ; R2=22(Ω) thì công suất tiêu thụ P trên đoạn mạch  như nhau. Công suất của đoạn mạch khi đó nhận giá trị nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất

Điện áp giữa hai bản tụ điện có biểu thức u=U0cos(100πt-π3)(V). Xác định thời điểm mà cường độ dòng điện qua tụ bằng 0 lần thứ nhất là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng

Đặt điện áp u=U0cosωt (V) vào hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Tại thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm có độ lớn cực đại thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy xác định phần tử là gì?

Đoạn mạch AB chỉ gồm một phần tử chưa xác định (có thể là R, cuộn dây thuần cảm, hoặc C). Trong đó ta xác định được biểu thức dòng điện i=2cos(100πt+π3)(A) và biểu thức điện áp u=100cos(100πt-π6)(V). Hãy xác định phần tử đó là gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đoạn mạch X chỉ gồm một phần tử chưa xác định (có thể là R, cuộn dây thuần cảm L, hoặc tụ điện C)

Đoạn mạch X chỉ gồm một phần tử chưa xác định (có thể là R, cuộn dây thuần cảm, hoặc C). Biểu thức điện áp đặt vào hai đầu mạch là u=U0cos(ωt+φ)(V), điện áp cực đại không đổi, tần số dòng điện thay đổi được. Khi tăng tần số của điện áp thì thấy cường độ hiệu dụng trong mạch tăng lên. Hãy xác định phần tử đó là gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mạch điện chỉ có một phần tử (R, L hoặc C) mắc vào mạch điện

Một mạch điện chỉ có một phần tử ( R hoặc L hoặc C) nhưng chưa biết rõ là gì? Nhưng qua khảo sát thấy dòng điện trong mạch có biểu thức  i=2cos(100πt+π6)(A), còn hiệu điện thế có biểu thức là u=50cos(100πt+π6)(V). Vậy đó là phần tử gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định phần tử trong mạch điện xoay chiều

Mạch điện có 1 phần tử duy nhất (R,L hoặc C) có biểu thức điện áp u và dòng điện i như sau: u=402cos100πt(V); i=22cos(100πt+π2)(A). Đó là phần tử gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Mạch điện chỉ có một phần từ (R, L hoặc C) mắc vào mạng điện

Mạch điện chỉ có một phần tử (R,L hoặc C) mắc vào mạng điện có hiệu điện thế u=2002cos100πt (V) và có biểu thức i=22cos100πt (A). Đó là phần tử gì? Có giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy xác định tên và giá trị của phần tử trong mạch điện xoay chiều

Đoạn mạch AB chỉ gồm một phần tử chưa xác định (có thể là R, L, hoặc C). Trong đó ta xác định được biểu thức dòng điện i=4cos(100πt+π2)(A) và biểu thức điện áp u=40cos(100πt+π2)(V). Hãy xác định phần tử trên là phần tử gì? Và tính giá trị của phần tử trên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy xác định tên và giá trị của phần tử trong mạch điện xoay chiều

Đoạn mạch AB chỉ gồm một phần tử chưa xác định (có thể là R,L,hoặc C). Trong đó ta xác định được biểu thức dòng điện i=4cos(100πt+π6)(A) và biểu thức điện áp u=40cos(100πt+π6)(V). Hãy xác định phần tử trên là phần tử gì? Và tính giá trị của phần tử trên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biên độ của điện áp giữa hai bản tụ và của cường độ dòng điện qua tụ là

Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có biểu thức u=U0cosωt (V). Điện áp và cường độ dòng điện qua tụ ở các thời điểmt1, t2 tương ứng lần lượt là: u1=60V; i1=3A; u2=602V; i2=2A. Biên độ của điện áp cực đại giữa hai bản tụ và của cường độ dòng điện cực đại qua tụ lần lượt là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hệ thức nào sau đây sai

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt+φ)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i, I0, I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức sau đâu không đúng?

Với UR, UL, UC, uR, uL, uC là các điện áp hiệu dụng và tức thời của điện trở thuần R, cuộn thuần cảm L và tụ điện C, I và i là cường độ dòng điện hiệu dụng và tức thời qua các phần tử đó. Biểu thức sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định hệ thức đúng khi đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần cón độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C

Đặt điện áp u=U0cos(ωt+φ)(V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Gọi i là cường độ dòng điện tức thời trong đoạn mạch; u1, u2, u3 lần lượt là điện áp tức thời giữa hai đầu điện trở, giữa hai đầu cuộn cảm và giữa hai đầu tụ điện. Hệ thức đúng là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức của điện áp là

Mạch điện xoay chiều chỉ chứa tụ điện C=17200π(F), hiệu điện thế xoay chiều ổn định đặt vào hai đầu mạch là u=U0cos(ωt+π4)(V). Tại thời điểm t1 ta có u1=602V; i=22A, tại thời điểm t2 ta có u2=-603V; i2=-0,5A. Biểu thức của điện áp là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn kết quả đúng

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L =1,4π(H) và r = 30Ω; tụ có  C= 31,8μF. R là biến trở. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức: u=1002cos (100πt ) (V). Giá trị nào của R để công suất trên biến trở R là cực đại ? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Chọn kết quả đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Một hộp kín X chỉ chứa một trong 3 phần tử là R hoặc tụ điện có điện dung C hoặc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L

Một hộp kín X chỉ chứa một trong 3 phần tử là R hoặc tụ điện có điện dung C hoặc cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Đặt vào 2 đầu hộp X một điện áp xoay chiều có phương trình u=U0cos(ωt+π4)(V), với f=50(Hz) thì thấy điện áp và dòng điện trong mạch ở thời điểm có giá trị lần lượt là u1=1003V; i1=1A, ở thời điểm t2 thì u2=100V; i2=3A. Biết nếu tần số điện áp là f=100(Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là 12A. Hộp X chứa:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất cực đại khi điện trở có giá trị bằng

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L=1,4π(H)r = 30Ω; tụ có C=31,8 μF . R là biến trở. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức : u=1002cos (100πt ) (V) . Công suất của mạch cực đại khi điện trở có giá trị bằng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn hệ thức sai về dòng điện xoay chiều

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt+φ)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thuần. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i; I0; I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Muốn công suất của đoạn mạch cực đại thì điện trở R phải có giá trị bằng

Một đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, trong đó điện trở thuần R thay đổi được. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u=U0cos ωt . Khi điện trở R có giá trị bằng R0 hoặc  4R0 thì đoạn mạch có cùng công suất. Muốn công suất của đoạn mạch cực đại thì điện trở R phải có giá trị bằng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm hệ thức sai về dòng điện xoay chiều

Đặt điện áp xoay chiều u=U0cos(ωt+φ)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm. Gọi U là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch; i; I0; I lần lượt là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Hệ thức nào sau đây sai?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính giá trị của P

Mạch điện xoay chiều RLC có R thay đổi được mắc vào hiệu điện thế xoay chiều u = 200cos 100πt (V) . Biết khi R1=50 (Ω) và R2=200 (Ω) thì công suất mạch điện đều bằng nhau và bằng P. Giá trị của là P:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là

Đặt điện áp xoay chiều u=200cos(100πt-π6)(V) vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L=1π(H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100(V) thì cường độ dòng điện qua cuộn cảm là 3(A). Biểu thức của cường độ dòng điện qua cuộn cảm là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức nào sau đây là đúng?

Cho một mạch điện gồm một tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với biến trở R. Mắc vào hai đầu mạch điện một hiệu điện thế xoay chiều có tần số f . Khi R=R1 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ1 . Khi R=R2 thì cường độ dòng điện lệch pha so với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch một góc φ2 . Biết tổng của φ1 và φ2 là 90°. Biểu thức nào sau đây là đúng ? 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định tần số góc của dòng điện

Đặt điện áp xoay chiều  u=U0cos(ωt+φ)(V) vào hai đầu một tụ điện có điện dung là C=10-4π(F). Ở thời điểm t1 điện áp giữa hai đầu tụ điện là 100(V) thì cường độ dòng điện qua mạch là 3(A). Ở thời điểm t2 điện áp giữa hai đầu tụ điện là 1002(V) thì cường độ dòng điện qua mạch là 2(A) . Xác định tần số góc của dòng điện?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi đó R1.R2 là

Cho đoạn mạch điện xoay chiều RC mắc nối tiếp. R là biến trở, tụ có điện dung  C=100π (μF). Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều ổn định u , tần số f = 50Hz . Thay đổi R ta thấy ứng với hai giá trị của R =R1 và R=R2  thì công suất của mạch đều bằng nhau. Khi đó R1.R2 là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

So sánh P1 và P2

 Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây thuần cảm. Điện trở R và tần số dòng điện f có thể thay đổi. Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R =R0  để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại là P1 và khi này f12πLC . Cố định cho R=R0 và thay đổi f đến giá trị f=f0 để công suất mạch cực đại  P2 . So sánh P1 và   P2

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Công suất cực đại khi điện trở khi điện trở của biến trở thay đổi bằng

Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, R là biến trở. Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch bằng U không đổi. Khi điện trở của biến trở bằng R1 và R2 người ta thấy công suất tiêu thụ trong đoạn mạch trong hai trường hợp bằng nhau. Công suất cực đại khi điện trở của biến trở thay đổi bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tìm điện áp hai đầu đoạn mạch

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60(V) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i1=I0cos(100πt+π4)(A). Nếu ngắt bỏ tụ điện C thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch là i2=I0cos(100πt-π12)(A). Điện áp hai đầu đoạn mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu và xác định điện trở

Đoạn mạch xoay chiều RLC nối tiếp có tụ C thay đổi được: UR=60(V); UL=120(V); UC=60(V). Thay đổi tụ C để điện áp hiệu dụng hai đầu C là U'C=40(V) thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Chọn kết quả đúng

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Cuộn dây không thuần cảm có L=1,4π(H)  và r=30Ω ; tụ có C=31,8 μF . R là biến trở . Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức : u=1002 cos (100πt) (V) . Giá trị nào của R để công suất trên cuộn dây là cực đại? Giá trị cực đại đó bằng bao nhiêu? Chọn kết quả đúng :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Ghép thêm với C một tụ điện có điện dung

Cho mạch điện RLC nối tiếp. Trong đó R=10Ω, L=0,1/π(H),C=500/π(μF). Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch không đổi u=U2sin(100πt)(V). Để u và i cùng pha, người ta ghép thêm với C một tụ điện có điện dung C0, giá trị C0 và cách ghép C với C0 là:

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Chọn kết quả đúng

Cho mạch RLC nối tiếp, cuộn dây không thuần cảm. Biết R=80Ωr = 20ΩL=2π(H). Tụ C có điện dung biến đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch uAB= 1202 cos (100πt ) (V). Điện dung C nhận giá trị nào thì công suất trên mạch cực đại? Tính công suất cực đại đó. Chọn kết quả đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện trở R mắc thêm có giá trị

Mạch gồm cuộn dây có ZL=20(Ω) và tụ điện có C=4.10-4π(F) mắc nối tiếp. Dòng điện qua mạch là i=2cos(100πt+π3)(A). Để Z=ZL+ZC thì ta mắc thêm điện trở R có giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho biết cách ghép và tính L0

Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp. Biết cuộn dây thuần cảm có L=1π(H); C=50π(μF); R=100(Ω), T=0,02s. Mắc thêm với L một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L0 để điện áp hai đầu đoạn mạch vuông pha với uC. Cho biết cách ghép và tính L0 ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dụng bằng giá trị và song song với tụ điện nói trên thì hiệu điện thế trên điện trở là bao nhiêu

Mạch gồm điện trở, cuộn thuần cảm và tụ điện nối tiếp. Biết hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mỗi phần tử lần lượt là UR=120V; UC=100V; UL=50V. Nếu mắc thêm một tụ điện có điện dung bằng giá trị và song song với tụ điện nói trên thì hiệu điện thế trên điện trở là bao nhiêu? Coi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là không đổi. 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ điện qua cuộn dây là

Một cuộn dây có độ tự cảm L và điện trở thuần không đáng kể, mắc vào mạng điện xoay chiều tần số 60Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là 12A. Nếu mắc cuộn dây trên vào mạng điện xoay chiều có tần số 1000Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH và điện trở thuần 100Ω. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều 20V, 50Hz thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Chọn kết quả đúng

Cho mạch RLC nối tiếp. Trong đó R=100ΩC= 0,318.10-4F. . Điện áp giữa hai đầu mạch điện là uAB=200 cos 100πt  (V) Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Tìm L để Pmax . Tính Pmax ? Chọn kết quả đúng :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm mối liên hệ giữa R, r, L, C

Một đoạn mạch điện xoay chiều có dạng như hình vẽ. Biết hiệu điện thế  uAE và  uEB lệch pha nhau 90o. Tìm mối liên hệ giữa R,r,L,C?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Xác định giá trị độ tự cảm lệch

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f=50 (Hz)  vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung C đến giá trị 10-44π(F) hoặc 10-42π(F) thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch đều có giá trị bằng nhau. Giá trị của L bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó Có video
Xem chi tiết

Góc lệch pha giữa các hiệu điện thế ud và uc

Một cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L ghép nối tiếp với một tụ điện có điện dung C. Sau đó được gắn vào nguồn điện có hiệu điện thế uAB=U2cos2πft (V). Ta đo được các hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu cuộn dây, hai đầu tụ điện và hai đầu mạch điện là như nhau: Ud=Uc=UAB. Khi đó góc lệch pha giữa các hiệu điện thế tức thời ud và uc có giá trị là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Công suất cực đại có giá trị bằng

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp. Cuộn dây gồm r= 20Ω và L=2π(H)R=80Ω; tụ có C biến đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch là  u = 1202 cos 100πt (V) . Điều chỉnh C để Pmax. Công suất cực đại có giá trị bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện là

Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở thuần r=10(Ω) và độ tự cảm L=10-1π(H) mắc nối tiếp với điện trở thuần R=20(Ω) và tụ điện C=10-34π(F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u=1802cos100πt (V). Độ lệch pha của hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện không đổi có hiệu điện thế 20V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là

Một cuộn dây có lõi thép, độ tự cảm L = 318mH và điện trở thuần 100Ω. Người ta mắc cuộn dây vào mạng điện xoay chiều có tần số f=50 Hz không đổi có hiệu điện thế 20V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính công suất tiêu thụ ở cuộn dây

Đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L=0,4π(H) một hiệu điện thế một chiều U1=12 (V) thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là I1=0,4 (A) . Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 (V) , tần số f= 50 (Hz) thì công suất tiêu thụ ở cuộn dây bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Viết phương trinh dòng điện trong mạch?

Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở trong r=10(Ω), độ tự cảm L=25.10-2π(H) mắc nối tiếp với một điện trở thuần R=15(Ω). Đặt vào hai đầu mạch một hiệu điện thế xoay chiều có u=1002cos100πt (V). Viết phương trình dòng điện trong mạch?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là

Một cuộn dây có điện thở thuần r=25 Ω và độ tự cảm L=14π(H), mắc nối tiếp với điện trở R=5(Ω). Cường độ dòng điện trong mạch là i=22cos100πt (A). Biểu thức hiệu điện thế hai đầu cuộn dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định giá trị của điện dung đó

Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm , tụ điện C thay đổi, R=50(Ω) ; L=0,5π(H)   . Mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều 200 (V)-50 (Hz) . Điều chỉnh điện dung  C để công suất trong mạch đạt cực đại. Xác định giá trị của điện dung khi đó.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện có dạng là

Một đoạn mạch gồm tụ điện C có dung kháng ZC=100(Ω) và một cuộn dây có cảm kháng ZL=200(Ω) mắc nối tiếp nhau. Điện áp tại hai đầu cuộn cảm có biểu thức uL=100cos(100πt+π6)(V). Biểu thức điện áp ở hai đầu tụ điện có dạng là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là

Cho mạch RLC mắc nối tiếp: R=180Ω; cuộn dây: r=20Ω; L=2/π(H); C=100/π (μF). Biết dòng điện trong mạch có biểu thức i=cos100πt (A). Biểu thức điện áp xoay chiều giữa hai đầu đoạn mạch là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức hiệu điện thế hai đầu AB là

Mạch RLC mắc nối tiếp theo thứ tự, có: R=1003Ω, cuộn cảm thuần có L=1π(H) và tụ C=10-4π(F). Biểu thức uRL=2002cos100πt (V). Biểu thức hiệu điện thế uAB là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

BIểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là

Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i=2cos(100πt) (A), hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng là 12(V) và sớm pha π3(rad) so với dòng điện. Biểu thức của hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức điện áp giữa hai đàu điện trở R là

Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R=20Ω cuộn dây thuần cảm và tụ điện C=1π(mF) mắc nối tiếp. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là: uc=50cos(100πt-2π3) (V). Biểu thức điện áp giữa hai đầu điện trở R là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Công suất cực đại khi điều chỉnh C có giá trị là bao nhiêu?

Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tụ điện C thay đổi, R= 50 (Ω); L=0,5π(H). Mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều 200(V) - 50 (Hz) . Điều chỉnh điện dung  C để công suất trong mạch đạt cực đại. Công suất cực đại khi điều chỉnh C có giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều chỉnh L thì công suất trong mạch đạt cực đại bằng bao nhiêu?

Một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được, mắc nối tiếp với một điện trở R=40 (Ω) .  Mạch điện trên được mắc vào mạng điện xoay chiều 40(V) - 50 (Hz) . Điểu chỉnh L  thì công suất trong mạch đạt cực đại bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định giá trị của điện dung C để công suất trong mạch là lớn nhất?

Mạch điện RC có tụ điện C thay đổi giá trị được, được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số f=50 (Hz) .  Biết điện trở trong mạch là R=60 (Ω) . Xác định giá trị của điện dung C để công suất trong mạch là lớn nhất? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm giá trị của tụ C để mạch đạt giá trị cực đại

Một đoạn mạch gồm điện trở R= 100 (Ω) nối tiếp với tụ điện có điện dung C0=10-4π(F)  và cuộn dây có điện trở trong  r = 100 (Ω) , độ tự cảm L= 2,5π(H)   . Nguồn  điện có  phương trình điện áp u = 1002cos (100πt ) (V)  . Để công suất của mạch đạt giá trị cực đại, người ta mắc thêm một tụ C1 với C0 ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hỏi rằng trong quá trình biến tần dòng điện thì công suất tiêu thụ của mạch biến thiên trong khoảng nào?

Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC có điện trở R= 50 (Ω) Biết rằng tần số nguồn điện xoay chiều có thể thay đổi được nhờ bộ phận biến tần nhưng giá trị hiệu dụng của điện áp thì được giữ không đổi  U = 1002 (V) Hỏi rằng trong quá trình biến tần dòng điện (từ 0 (Hz) đến  ) thì công suất tiêu thụ của mạch biến thiên trong khoảng nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch cực đại thì tần số f phải bằng

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh một điện áp xoay chiều u= U0 cos( 2πf t) V  , có tần số f thay đổi được. Khi tần số f bằng 40Hz hoặc bằng 62,5Hz thì cường độ dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch cực đại thì tần số f phải bằng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì cần điều chỉnh tần số đến giá trị là bao nhiêu?

Mạch RLC nối tiếp, cuộn dây thuần cảm, tần số điều chỉnh được. Khi tần số là f1 = 25(Hz) và khi tần số là  f2=100 (Hz) thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch là như nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch đạt giá trị cực đại thì cần điều chỉnh tần số đến giá trị là bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phải điều chỉnh tần số dòng điện trong mạch đến giá trị nào để công suất trong mạch đạt cực đại?

Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Gắn mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi 50 (V) , tần số dòng điện có thể thay đổi được.  Biết L=1π(H) , C=10-4π(F) . Phải điều chỉnh tần số dòng điện trong mạch đến giá trị nào để công suất trong mạch đạt cực đại?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định tần số dòng điện để công suất trong mạch đạt cực tiểu?

Mạch điện gồm: cuộn dây có điện trở trong là r = 50 (Ω)  , độ tự cảm của cuộn dây trong mạch là L=0,4π(H) . Mắc mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có tần số thay đổi được. Xác định tần số dòng điện để công suất trong mạch đạt cực tiểu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phải điều chỉnh giá trị tần số đến giá trị nào để công suất tiêu thụ điện trong mạch đạt cực đại?

Mạch RLC mắc nối tiếp được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số điều chỉnh được. Khi tần số f1=20 (Hz) và khi tần số f2= 80 (Hz)  thì công suất trong mạch là như nhau. Phải điều chỉnh giá trị tần số đến giá trị nào để công suất tiêu thụ điện trong mạch đạt cực đại?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác định giá trị của f2

Mạch RLC mắc nối tiếp có độ tự cảm L = 1π(H) ; điện dung C= 10-4π(F)  được mắc vào mạng điện xoay chiều có tần số điều chỉnh được.  Khi tần số là f1=25 (Hz) và khi tần số là f2 (Hz) thì công suất trong mạch là như nhau. Xác định giá trị của f2?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để công suất vẫn là 32W thì omega=omega2 bằng

Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R= 200Ω, L = 1π (H)C=100πμF. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức: u= 1002 cos ωt , có tần số thay đổi được. Khi tần số góc ω=ω1=200π (rad/s)  thì công suất của mạch là 32W. Để công suất vẫn là 32W thì  ω=ω2 bằng: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính tần số f1

Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Điện áp đặt vào A, B có tần số thay đổi được và giá trị hiệu dụng không đổi U=70V . Khi f=f1 thì đo được UAM = 100V, UMB = 35VI=0,5A . Khi f =f2=200 Hzthì dòng điện trong mạch đạt cực đại. Tần số f1 bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tần số omega để công suất trên đoạn mạch bằng nửa công suất cực đại là

Cho mạch RLC mắc nối tiếp. R=50Ω ; cuộn dây thuần cảm L= 318mH; tụ có C= 31,8 μF. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức u= U 2 cos ωt. Biết  ω >100π ( rad/s) , tần số ω  để công suất trên đoạn mạch bằng nửa công suất cực đại là:

Trắc nghiệm Độ khó: Rất khó
Xem chi tiết

Tần số f1, f2 lần lượt là

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u=U2 cos ωt, tần số dòng điện thay đổi được. Khi tần số dòng điện là f0=50 Hz thì công suất tiêu thụ trên mạch là lớn nhất, khi tần số dòng điện là f1 hoặc f2 thì mạch tiêu thụ cùng công suất là P. Biết f1+f2= 145 (Hz) ( f1<f2) , tần số f1,f2 lần lượt là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại khi tần số dòng điện xoay chiều là

Cho mạch RLC nối tiếp. Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số thay đổi được. Khi tần số dòng điện xoay chiều là f1=25Hz hoặc f2=100Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch có giá trị bằng nhau. Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại khi tần số dòng điện xoay chiều là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số omega bằng

Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R= 2103 Ω  . Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có dang là u= U2 cos ωt  , tần số góc biến đổi. Khi ω=ω1=40 π ( rad/s)  và khi  ω=ω2=250π (rad/s). thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị bằng nhau. Để cường độ dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất thì tần số góc ω  bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính điện trở của mạch

Mạch điện RLC mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Gắn mạch điện trên vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện thế hiệu dụng không đổi 50 (V) , tần số dòng điện có thể thay đổi được. Biết L= 1π(H) , C= 10-4π(F). Nếu công suất trong mạch đạt cực đại là 100(W).  Hãy tính điện trở của mạch? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hãy chọn đáp án đúng?

Mạch AB gồm hai đoạn, AM là cuộn dây thuần cảm có L=1π(H)  và biến trở R, đoạn MB gồm tụ điện có điện dung thay đổi được. Mạch điện trên được mắc vào mạng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f = 50 (Hz) . Điều chỉnh C để C=10-42π(F)  sau đó điều chỉnh R . Khi R=R1=50Ω thì UAM=U1 ; khi  R=R2=80Ω thì  UAM=U2 . Hãy chọn đáp án đúng?        

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hãy chọn đáp án đúng?

Mạch AB gồm hai đoạn, AM là tụ điện có C= 10-4π(F)  và biến trở R, đoạn MB gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Mạch điện trên được mắc vào mạng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số f = 50 (Hz)  . Điều chỉnh L để L=2π(H)  sau đó điều chỉnh R. Khi R=R1=50Ω  thì UAM=U1 ; khi R=R2=80Ω  thì UAM=U2  . Hãy chọn đáp án đúng?    

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác định giá trị C1

Mạch AB mắc vào mạng điện xoay chiều có giá trị điện áp hiệu dụng không đổi và có tần số f= 50Hz ; gồm hai đoạn AM và MB mắc nối tiếp, AM là cuộn dây thuần cảm có L= 1π(H)  và biến trở R; đoạn MB gồm tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh C= C1  sau đó điều chỉnh R thì thấy UAM không đổi. Xác định giá trị  C1 ?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc omega bằng

Đặt điện áp u= U2cos ωt (V)  vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AN và NB mắc nối tiếp. Đoạn AN gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, đoạn NB chỉ chưa tụ điện có điện dung C. Đặt ω1=12LC. Để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AN không phụ thuộc R thì tần số góc ω bằng: 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Tính giá trị độ tự cảm của cuộn dây là

Đoạn mạch xoay chiều (hình vẽ). UAB= const   , f= 50 Hz , C= 10-4π(F) ; RA=RK=0.   Khi khoá K chuyển từ vị trí (1) sang vị trí (2) thì số chỉ của ampe kế không thay đổi. Độ tự cảm của cuộn dây là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hỏi cần phài đặt vào mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi có tần số góc bằng bao nhiêu để bao nhiêu để điện áp hiệu dụng không phụ thuộc vào R?

Một mạch điện xoay chiều gồm các linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp. Tần số góc riêng của mạch là ω0 điện trở R có thể thay đổi. Hỏi cần phải đặt vào mạch một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi có tần số góc ω bằng bao nhiêu để điện áp hiệu dụng URL không phụ thuộc vào R?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vốn kế chỉ

Cho mạch điện gồm hai phần tử gồm điện trở thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu điện trở thì vôn kế chỉ 80V, đặt vôn kế vào hai đầu tụ điện chỉ 60V. Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vôn kế chỉ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vôn kế chỉ điều gì?

Cho mạch điện gồm hai phần tử gồm cuộn thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. Dùng một vôn kế có điện trở rất lớn mắc vào hai đầu cuộn cảm thì vôn kế chỉ 80V, đặt vôn kế vào hai đầu tụ điện chỉ 60V. Khi đặt vôn kế vào hai đầu đoạn mạch vôn kế chỉ:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Để cường độ dòng điện hiệu dụng là 4A thì tần số dòng điện là f2 bằng

Đặt vào hai đầu một tụ điện một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi và tần số f1=50Hz thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ là 1A. Để cường độ dòng điện hiệu dụng là 4A thì tần số dòng điện là f2 bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp thì

Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, trong đó cuộn dây L thuần cảm thì:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tìm giá trị độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL=UR=UC/2 thì độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Giá trị pha ban đầu của cường độ dòng điện

Đặt điện áp u=U0cos(ωt+π4)(V) vào hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện thì cường độ dòng điện trong mạch là: i=I0cos(ωt+φi)(A). Giá trị của φi bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Từ thông cực đại gửi qua khung là

Chọn câu trả lời đúng. Một khung dây dẫn có diện tích S=50 cm2 gồm 250 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 vòng/min trong một từ trường đều B    trục quay   và có độ lớn B = 0,02T. Từ thông cực đại gửi qua khung là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính giá trị dung kháng của tụ điện

Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 40Ω và tụ điện mắc nối tiếp. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch lệch pha π3(rad) so với cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Dung kháng của tụ điện bằng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là

Một khung dây dẫn diện tích S=50 (cm2)  gồm 150 vòng dây quay đều với vận tốc 3000 (vòng/phút)  trong một từ trường đều B  vuông góc trục quay   của khung dây và có độ lớn cảm ứng từ B =0,02 (T)  . Từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Suất điện động hiệu dụng trong khung bằng bao nhiêu

Một khung dây dẫn quay đều quanh trục quay   với vận tốc 150 (vòng/phút) trong một từ trường đều có cảm ứng từ B  vuông góc trục quay của khung. Từ thông cực đại gửi qua khung là ϕ0=10π(Wb) . Suất điện động hiệu dụng trong khung bằng bao nhiêu? 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là 100V . Giá trị của Ω bằng :

Một khung dây quay đều quanh trục   trong một từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B     , trục quay với vận tốc góc ω . Từ thông cực đại gửi qua khung là ϕ0=10π(Wb)  và suất điện động cực đại xuất hiện trong khung là 100(V) . Giá trị của  ω bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tần số của dòng điện cảm ứng trong khung là :

Một cuộn dây dẫn có diện tích S= 100 (cm2) gồm 100 vòng quay đều với vận tốc 50 (vòng/s) .  Khung đặt trong một từ trường đều độ lớn cảm ứng từ B= 3.10-2 (T) . Tần số của dòng điện cảm ứng trong khung là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm biểu thức điện áp của đoạn mạch là

Mạch điện AB mắc nối tiếp, gọi M là một điểm trên mạch điện AB. Người ta đo được hiệu điện thế giữa hai đầu AM có biểu thức uAM=2002cos(100πt+π6)(V) và hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch MB có biểu thức uMB=2002cos(100πt-π2)(V). Tìm biểu thức điện áp của đoạn mạch AB?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó Có video
Xem chi tiết

Điện áp giữa hai đầu mạch RLC mắc nối tiếp

Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha π4 so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng với đoạn mạch này?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là : 

Từ thông qua một vòng dây dẫn là ϕ =2.10-2πcos 100πt +π4 (Wb). Biểu thức của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điện dung C0 của tụ điện là bao nhiêu khi điện áp giữa hai bản tụ vuông phase điện áp hai đầu mạch điện?

Mạch R,L,C mắc nối tiếp: cuộn dây thuần cảm có L=1π(H), tụ điện có C thay đổi được. Hiệu điện thế hai đầu mạch là: u=2002cos(100πt+π2)(V). Điều chỉnh điện dung tụ điện C0 đến giá trị  sao cho  uC giữa hai bản tụ điện lệch pha π2(rad) so với u. Điện dung C0 của tụ điện khi đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Biểu thức của từ thông gửi qua mỗi vòng dây là :

Một khung dây diện tích S=1 (cm2)  , gồm 50 vòng dây quay đều với vận tốc 120 (vòng/phút) quanh trục B  . Độ lớn cảm ứng từ B= 0,4 (T) . Khi t =0 (s) , mặt phẳng khung dây có vị trí vuông góc các đường cảm ứng từ . Biểu thức của từ thông gửi qua mỗi vòng dây là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính giá trị r và L là

Mạch điện như hình vẽ: 

R=50Ω; C=2.10-4π(F); uAM=80cos(100πt) (V);uMB=2002cos(100πt+π2)(V)

Giá trị r và L là: 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó Có video
Xem chi tiết

Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng  ε xuất hiện trong khung dây là : 

Khung dây kim loại phẳng có diện tích S, có N vòng dây, quay đều với tốc độ góc ω  quanh trục vuông góc với đường sức của một từ trưòng đều B . Chọn gốc thời gian t=0 (s). là lúc pháp tuyến n của khung dây có chiều trùng với chiều của vectơ cảm ứng từ B . Biểu thức xác định suất điện động cảm ứng ε xuất hiện trong khung dây là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biểu thức hiệu điện thế là

Mạch RLC mắc nối tiếp trong đó R=20Ω, cuộn cảm thuần có L=0,7π(H)C=2.10-4π(F). Cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức là i=2cos(100πt)(A). Biểu thức hiệu điện thế là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Chọn câu sai ? Trong máy phát điện xoay chiều một pha :

Chọn câu sai ? Trong máy phát điện xoay chiều một pha :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quạt điện sử dụng ở nhà của chúng ta có động cơ là :

Quạt điện sử dụng ở nhà của chúng ta có động cơ là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa trên hiện tượng : 

Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện dựa trên hiện tượng : 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Để giảm tốc độ quay của roto người ta sử dụng giải pháp nào sau đây cho máy phát điện ?

Để giảm tốc độ quay của roto người ta sử dụng giải pháp nào sau đây cho máy phát điện ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng :

Trong máy phát điện xoay chiều một pha, phần cảm có tác dụng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Biểu thức dòng điện trong mạch là

Mạch điện xoay chiều AB gồm R=303(Ω), cuộn cảm thuần có L=12π(H) và tụ  mắc C=5.10-4π(F) nối tiếp. Đặt vào hai đầu A,B của đoạn mạch hiệu điện thế là u=1202cos(100πt+π6)(V). Biểu thức dòng điện trong mạch  là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là :

Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 200 vòng, có các cạnh 15(cm)20 (cm) quay đều trong từ trường với vận tốc 1200 (vòng/phút). Biết từ trường đều có vectơ cảm ứng từ B  vuông góc với trục quay và có độ lớn B= 0,02 (T) . Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm độ tự cảm L trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp

Đoạn mạch RLC nối tiếp R=150Ω, C=10-43π(F). Biết hiệu điện thế hai đầu cuộn dây (thuần cảm) lệch pha 3π/4 so với hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u=U0sin100πt (V). Tìm L?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Tốc độ quay của roto trong một giây là bao nhiêu? Biết roto của máy chỉ có một cặp cực .

Một máy phát điện có phần cảm cố định. Phần ứng gồm 500 vòng dây, từ thông cực đại gửi qua mỗi vòng dây là ϕ0=10-3 (Wb). . Máy phát ra suất điện động hiệu dụng là E= 111(V) . Tốc độ quay của roto trong một giây là bao nhiêu? Biết roto của máy chỉ có một cặp cực .

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện cảm ứng sẽ không xuất hiện khi một khung dây kín chuyển động

Dòng điện cảm ứng sẽ không xuất hiện khi một khung dây kín chuyển động trong một từ trường đều sao cho mặt phẳng khung dây : 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều khi số đường sức từ

Trong cuộn dây dẫn kín xuất hiện dòng điện xoay chiều khi số đường sức từ xuyên qua tiết diện S của cuộn dây  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tìm R L trong đoạn mạch RL nối tiếp

Cho đoạn mạch RL nối tiếp, hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch có dạng u=1002sin100πt (V) thì biểu thức dòng điện qua mạch là i=22sin(100πt-π6)(A). Tìm R, L?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó Có video
Xem chi tiết

Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là :

Một máy phát điện xoay chiều một pha có phần ứng gồm bốn cuộn dây giống nhau mắc nối tiếp. Suất điện động xoay chiều do máy phát sinh ra có tần số f= 50 (Hz)  và giá trị hiệu dụng E=1002 (V) . Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây của phần ứng là ϕ0=5π(mWb)  . Số vòng dây trong mỗi cuộn dây của phần ứng là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dòng điện cảm ứng xuất hiện khi

Dòng điện cảm ứng :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác định thành phần có trong mạch điện

Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm 2 phần tử mắc nối tiếp. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức: u=1002cos(100πt-π2)(V)i=102cos(100πt-1π). Mạch điện gồm: 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Máy phát điện xoay chiều chuyển hóa

Máy phát điện xoay chiều chuyển hóa

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Giảm C đi hai lần thì I và độ lệch pha sẽ biến đổi như thế nào

Cho mạch R,L,C, với các giá trị ban đầu thì cường độ trong mạch đang có giá trị I, và dòng điện sớm pha π3 so với hiệu điện thế, ta tăng L và R lên hai lần, giảm C đi hai lần thì I và độ lệch sẽ biến đổi thế nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Trong máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm quay?

Trong máy phát điện xoay chiều một pha có phần cảm quay?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đối với máy phát điện xoay chiều thì

Đối với máy phát điện xoay chiều thì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phần cảm và phần ứng của máy đều được quấn trên lõi thép kĩ thuật điện nhằm

Trong các máy phát điện xoay chiều các cuộn dây phần cảm và phần ứng của máy đều được quấn trên lõi thép kĩ thuật điện nhằm

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ?

Nguyên tắc hoạt động của động cơ không đồng bộ? (ω là vận tốc góc của nam châm chữ  U ; ω0 là vận tốc góc của khung dây).

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Suất điện động hiệu dụng trong khung là

Một khung dây quay đều quanh trục   trong một từ trường đều B     trục quay   với vận tốc  150 vòng/min . Từ thông cực đại gửi qua khung là 10π(Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra

Nếu máy phát điện xoay chiều có p cặp cực, rôto quay với vận tốc n vòng/giây thì tần số dòng điện phát ra là :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto thêm 60 vòng/phút thì suất điện động hiệu dụng là

Trong một máy phát điện xoay chiều một pha, nếu tốc độ quay của roto tăng thêm 60 ( vòng/phút) thì tần số của dòng điện xoay chiều do máy phát ra tăng từ 50 (Hz)  đến 60 (Hz)  và suất điện động hiệu dụng của máy thay đổi 40(V)  so với ban đầu. Nếu tiếp tục tăng tốc độ quay của roto thêm 60 (vòng/phút )   nữa thì suất điện động hiệu dụng do máy phát ra khi đó là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tìm giá trị của điện trở thuần R và điện dung C

Một máy phát điện xoay chiều một pha có một cặp cực, mạch ngoài được nối với một mạch RLC nối tiếp gồm cuộn thuần cảm có độ tự cảm  L=1025π(H) , tụ điện C và điện trở R. Khi máy phát điện quay với tốc độ n1=750 (vòng/phút)  thì dòng điện hiệu dụng qua mạch là I1=2 (A) ; khi máy phát điện quay với tốc độ n2= 1500 (vòng/phút) thì trong mạch có cộng hưởng và dòng điện hiệu dụng qua mạch là I2=4(A) . Giá trị của điện trở thuần R và điện dung C lần lượt là : 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Mỗi cuộn dây phần ứng gồm bao nhiêu vòng?

Một máy phát điện mà phần cảm gồm hai cặp cực từ quay với tốc độ 1500 vòng/min và phần ứng gồm hai cuộn dây mắc nối tiếp, có suất điện động hiệu dụng 220V , từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 5mWb. Mỗi cuộn dây phần ứng gồm bao nhiêu vòng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu?

Một máy phát điện xoay chiều một pha có rôto gồm 4 cặp cực từ, muốn tần số dòng điện xoay chiều mà máy phát ra là 50 Hz thì rôto phải quay với tốc độ là bao nhiêu ?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb . Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng là?

Một máy phát điện có phần cảm gồm hai cặp cực và phần ứng gồm hai cặp cuộn dây mắc nối tiếp. Suất điện động hiệu dụng của máy là 220V và tần số 50 Hz. Cho biết từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng dây của mỗi cuộn trong phần ứng bằng :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật lý 12: Tìm câu trả lời đúng về cấu tạo máy phát điện xoay chiều?

Về cấu tạo máy phát điện xoay chiều, mệnh đề nào sau đây đúng ?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật lý 12: Trắc nghiệm - Sự khác nhau giữa máy phát điện một chiều và máy phát điện xoay chiều?

Máy phát điện một chiều khác máy phát điện xoay chiều ở 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Điều nào sau đây là sai khi nói về máy dao điện một pha?

Điều nào sau đây là sai khi nói về máy dao điện một pha?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn câu trả lời không đúng khi nói về máy phát điện một pha

Chọn câu trả lời không đúng khi nói về máy phát điện một pha :

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều quấn trên các lõi thép kĩ thuật điện nhằm mục địch?

Trong các máy phát điện xoay chiều một pha, các cuộn dây của phần cảm và phần ứng đều quấn trên các lõi thép kĩ thuật điện nhằm :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Với máy phát điện chỉ có một cặp cực, thì để tạo dòng điện tần số f, roto của máy phải quay với tần số

Với máy phát điện xoay chiều chỉ có một cặp cực, thì để tạo dòng điện tần số f , rôto của máy phải quay với tần số

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

Phát biểu nào sau đây đúng với máy phát điện xoay chiều?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Chọn câu đúng

Chọn câu đúng.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính tần số dòng điện là

Nếu rôto của máy phát điện xoay chiều chứa p cặp cực và quay với tần số n vòng/min, thì tần số dòng điện là: 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thỏa mãn điều gì?

Đặt vào hai đầu một đoạn mạch RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u=U0cosωt (V) thì cường độ dòng điện trong mạch có biểu thức i=I0cos(ωt-π3)(A) Quan hệ giữa các trở kháng trong đoạn mạch này thoả mãn:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tìm giá trị của điện trở

Một đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có tần số dòng điện f=50(Hz), ZL=20Ω, C có thể thay đổi được. Cho C tăng lên 5 lần so với giá trị khi xảy ra cộng hưởng thì điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π3(rad) so với dòng điện trong mạch. Giá trị của R là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Tìm số vòng của mỗi cuộn dây là

Một máy dao điện một pha có stato gồm 8 cuộn dây nối tiếp và rôto 8 cực quay đều với vận tốc 750 vòng/phút, tạo ra suất điện động hiệu dụng 220V. Từ thông cực đại qua mỗi vòng dây là 4mWb. Số vòng của mỗi cuộn dây là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì

Trong đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp thì

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tìm giá trị điện dung C tính theo độ tự cảm L, điện trở R và tần số f

Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp có tấn số f. Biết cường độ dòng điện sớm pha hơn π4 so với hiệu điện thế. Giá trị điện dung C tính theo độ tự cảm L, điện trở R và tần số f là:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình Có video
Xem chi tiết

Tìm cảm kháng của mạch

Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp. Biết dung kháng ZC=48Ω. Hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu mạch là U, tần số f. Khi R=36Ω thì u lệch pha so với i góc φ1 và khi R=144Ω thì u lệch pha so với i góc φ2. Biết φ1+φ2=900. Cảm kháng của mạch là

Trắc nghiệm Độ khó: Khó Có video
Xem chi tiết

Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện phụ thuộc vào

Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp điện áp xoay chiều .Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch sớm pha hay trễ pha hơn cường độ dòng điện phụ thuộc vào

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ Có video
Xem chi tiết

Tần số của suất điện động cảm ứng là

Một khung dao động có N = 200 vòng quay đều trong từ trường có cảm ứng từ là B= 2,5.10-2T. Trục quay vuông góc với vectơ cảm ứng từ B , diện tích mối vòng dây là S = 400cm2. Giá trị cực đại của suất điện động xuất hiện trong khung là E0=12,56V. Tần số của suất điện động cảm ứng là :

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết