CHƯƠNG VI: Khúc xạ ánh sáng.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề CHƯƠNG VI: Khúc xạ ánh sáng.

CHƯƠNG VI: Khúc xạ ánh sáng.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Công Thức Liên Quan

Bài toán ảnh của vật trong không khí

S'HSH=tanitanr  S'H>SH

Ánh sáng truyền từ vật đến mắt : không khí đến nước n2>n1

Độ cao thật của vật : SH=HItani

Độ cao của ảnh : S'H=HItanr

S'HSH=tanitanr

Do 

n2>n1r<iS'H>SH

Góc tới mắt nhỏ : S'H=n2n1SH

Xem chi tiết

Góc lệch giữa tia tới và tia phản xạ

D=180°-2i

Với i=i'

D° góc lệch giữa tia tới và tia phản xạ

i góc tới 

Xem chi tiết
Advertisement

Tin Tức Liên Quan