CHỦ ĐỀ 9. LỰC

Vật lý 6. Lực. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

CHỦ ĐỀ 9. LỰC

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Lực là gì?

Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật khác gọi là lực.
Xem chi tiết

Đơn vị đo lực.

Đơn vị đo lực là newton, kí hiệu là N.
Xem chi tiết

Biểu diễn lực

Phương, chiều, độ lớn, điểm đặt của lực, mũi tên
Xem chi tiết

Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng của chuyển động

Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật.
Xem chi tiết

Sự biến dạng của vật

Lực tác dụng lên vật có thể làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động, biến dạng vật.
Xem chi tiết

Khối lượng

Khối lượng là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh.
Xem chi tiết

Công Thức Liên Quan

Trọng lượng của một vật

P = 10m

Trong đó:

m là khối lượng của vật, đơn vị là kg

Trọng lượng của quả cân có khối lượng m = 100 g là P= 1 N. 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực?

Hoạt động nào dưới đây không cần dùng đến lực?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một bạn nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do

Một bạn chơi nhảy dây. Bạn đó nhảy lên được là do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó

Treo vật vào đầu dưới của một lò xo, lò xo dãn ra. Khi đó

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để đưa một thùng hàng lên sàn xe ô tô bằng tấm ván thì An đứng dưới đất, Bình đứng trên xe.

Để đưa một thùng hàng lên sàn xe ô tô bằng tấm ván thì An đứng dưới đất, Bình đứng trên xe. Phát biểu nào sau đây là đúng về lực của hai bạn tác dụng lên thùng hàng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Dùng búa đóng một cây đinh vào tường, lực nào đã làm cho đinh chuyển động vào tường?

Dùng búa đóng một cây đinh vào tường, lực nào đã làm cho đinh chuyển động vào tường?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quả bóng sẽ

Khi có một lực tác dụng lên quả bóng đang chuyển động trên sân thì tốc độ của quả bóng sẽ

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong hệ thống đo lượng chính thức ở Việt NAm thì đơn vị dùng để đo lực là

Trong hệ thống đo lường chính thức ở Việt Nam thì đơn vị dùng để đo lực là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Newton (N) là đơn vị dùng để đo đại lượng nào?

Newton (N) là đơn vị dùng để đo đại lượng nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ sau và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và chọn phát biểu đúng về lực tác dụng lên vật.

Quan sát hình vẽ và chọn phương án đúng về lực tác dụng lên vật.

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Cho hai lực như hình. Phát biểu nào đúng?

Cho hai lực như hình dưới đây. Phát biểu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường không có tác dụng nào?

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực chỉ gây ra tác dụng biến dạng vật trong trường hợp nào?

Lực chỉ gây ra tác dụng biến dạng vật trong trường hợp nào?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dùng tay tác dụng vào sợi dây chun đang buộc vào tường, sợi dây bị biến dạng do

Dùng tay tác dụng vào sợi dây chun đang buộc vào tường, sợi dây bị biến dạng do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một quyển sáng nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Một quyển sách nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Câu nào sau đây đúng?

Câu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật có trọng lượng là 40 N thì khối lượng của vật đó là

Một vật có trọng lượng là 40 N thì khối lượng của vật đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số trường hợp lực tác dụng là lực tiếp xúc là

Cho các lực tác dụng sau: 
I. Lực của búa đập vào đinh. 
II. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng. 
III. Lực hút của thanh nam châm đối với các mạt sắt ở gần. 
IV. Lực nâng đưa khinh khí cầu bay lên không trung. 
V. Lực que diêm quẹt lên vỏ hộp diêm để tạo ra lửa. 
VI. Lực của sợi dây giữ quả bóng bay đứng yên.
Số trường hợp lực tác dụng là lực tiếp xúc là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực không tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Lực nào sau đây là lực không tiếp xúc?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ còn thiếu trong câu sau: Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với ... vật treo.

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ còn thiếu trong câu sau: 
Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với … vật treo.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lò xo dài thêm 8 cm khi treo một vật có trọng lượng 6 N. Nếu treo một vật có trọng lượng 3 N thì nó dài thêm một đoạn bao nhiêu?

Lò xo dài thêm 8 cm khi treo một vật có trọng lượng 6 N. Nếu treo một vật có trọng lượng 3 N thì nó dài thêm một đoạn bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo một vật vào đầu dây của một lò xo được treo thẳng đứng. Sau khi lò xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do

Treo một vật vào đầu dây của một lò xo được treo thẳng đứng. Sau khi lò xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi móc một quả cân khối lượng 200 g vào lò xo treo thẳng đứng thì lò xo dãn 3 cm. Muốn lò xo dãn 4,5 cm thì phải treo vào lò xo một vật có khối lượng là

Khi móc một quả cân khối lượng 200 g vào lò xo treo thẳng đứng thì lò xo dãn 3 cm. Muốn lò xo dãn 4,5 cm thì phải treo vào lò xo một vật có khối lượng là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo một lò xo thẳng đứng, khi móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân 50 g thì lò xo có độ dài là 11,5 cm, nếu thay bằng quả cân 100 g thì lò xo có độ dài 13,5 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng bao nhiêu?

Treo một lò xo thẳng đứng, khi móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân 50 g thì lò xo có độ dài là 11,5 cm, nếu thay bằng quả cân 100 g thì lò xo có độ dài 13,5 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Để đo độ lớn của lực người ta dùng dụng cụ nào dưới dây?

Để đo độ lớn của lực người ta dùng dụng cụ nào dưới đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hãy sắp xếp các bước để đo lực bằng lực kế.

Hãy sắp xếp các bước để đo lực bằng lực kế.
1. Ước lượng giá trị lực cần đo.
2. Lựa chọn lực kế phù hợp.
3. Đọc và ghi kết quả đo.
4. Thực hiện phép đo.
5. Hiệu chỉnh lực kế.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi treo một vật vào lực kế, ta đo được

Khi treo một vật vào lực kế, ta đo được

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa

Treo vật vào đầu một lực kế lò xo. Khi vật cân bằng, số chỉ của lực kế là 2 N. Điều này có nghĩa

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát giữa bánh xe và bề mặt đường trong trường hợp nào dưới đây là nhỏ nhất?

Lực ma sát giữa bánh xe và bề mặt đường trong trường hợp nào dưới đây là nhỏ nhất?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao trên lốp ô tô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Tại sao trên lốp ô tô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các cánh làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.