Bài 2. Tác dụng của lực

Vật lý 6. Bài 2. Tác dụng của lực. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Bài 2. Tác dụng của lực

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng của chuyển động

Lực tác dụng lên một vật có thể làm thay đổi tốc độ, thay đổi hướng chuyển động của vật.
Xem chi tiết

Sự biến dạng của vật

Lực tác dụng lên vật có thể làm thay đổi tốc độ, hướng chuyển động, biến dạng vật.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

Một quả bóng nằm yên được tác dụng một lực đẩy, khẳng định nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường không có tác dụng nào?

Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
Ném mạnh một quả bóng tennis vào mặt tường phẳng: Lực mà quả bóng tác dụng vào mặt tường

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực chỉ gây ra tác dụng biến dạng vật trong trường hợp nào?

Lực chỉ gây ra tác dụng biến dạng vật trong trường hợp nào?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Dùng tay tác dụng vào sợi dây chun đang buộc vào tường, sợi dây bị biến dạng do

Dùng tay tác dụng vào sợi dây chun đang buộc vào tường, sợi dây bị biến dạng do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.