Sự thay đổi tốc độ và thay đổi hướng của chuyển động

Tác dụng của lực, vật bắt đầu chuyển động, vật dừng lại, vật chuyển động nhanh lên, vật chuyển động chậm lại, vật chuyển hướng chuyển động. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Chúng ta thường quan sát được sự biến đổi chuyển động (thay đổi tốc độ và thay đổi hướng chuyển động) của các vật như sau:
•    Vật đang đứng yên, bắt đầu chuyển động.
•    Vật đang chuyển động, bị dừng lại.
•    Vật chuyển động nhanh lên.
•    Vật chuyển động chậm lại.
•    Vật đang chuyển động theo hướng này bỗng chuyển động theo hướng khác.

Câu Hỏi Liên Quan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trường hợp nào sau đây được coi là chuyển động không bị biến đổi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trường hợp nào không có sự biến đổi chuyển động trong các giai đoạn chuyển động của máy bay?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!