Bài 6. Lực ma sát

Vật lý 6. Bài 6. Lực ma sát. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Bài 6. Lực ma sát

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Khái niệm lực ma sát

Khi ta đẩy tủ gỗ chuyển động trên mặt sàn, tay ta tác dụng vào tủ gỗ một lực đẩy và mặt sàn tác dụng lên bề mặt tủ gỗ tiếp xúc với sàn một lực làm cản trở chuyển động của tủ. Người ta gọi lực cản này là lực ma sát.
Xem chi tiết

Lực ma sát nghỉ và lực ma sát trượt

- Lực ma sát nghỉ là lực giữ cho vật đứng yên ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy. - Lực ma sát trượt là lực xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của vật khác.
Xem chi tiết

Ảnh hưởng của ma sát đối với chuyển động

Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở chuyển động của các vật. Ma sát có ý nghĩa quan trọng trong thực tế. Nó có thể có hại cũng có thể có lợi, vì vậy ta cần biết cách làm giảm ma sát cũng như tăng cường ma sát.
Xem chi tiết

Ma sát trong an toàn giao thông

- Lực ma sát có vai trò quan trọng trong an toàn giao thông đường bộ. - Lực ma sát giữa bánh xe và mặt đường giữ cho bánh xe lăn trên đường không bị trượt. - Khi xe dừng hoặc đứng yên trên dốc, lực ma sát giữ cho xe không bị trượt dốc,…
Xem chi tiết

Lực cản của không khí và nước

Ngoài các lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, trong cuộc sống ta còn thường gặp lực cản giữa vật chuyển động với môi trường khí hoặc lỏng ở xung quanh.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát giữa bánh xe và bề mặt đường trong trường hợp nào dưới đây là nhỏ nhất?

Lực ma sát giữa bánh xe và bề mặt đường trong trường hợp nào dưới đây là nhỏ nhất?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao trên lốp ô tô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Tại sao trên lốp ô tô, xe máy, xe đạp người ta phải xẻ rãnh?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

Tại sao khi phanh gấp, lốp xe ô tô để lại một vệt đen dài trên đường nhựa?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các cánh làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm tăng lực ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.