Lực cản của không khí và nước

Vật lý 6. Lực cản của không khí và nước. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Lực cản của không khí
Khi vật chuyển động trong không khí sẽ có lực cản của không khí tác dụng lên vật.

Lực cản của nước
- Khi chuyển động trong nước, vật chịu lực cản mạnh hơn trong không khí.
- Các vật có hình dạng khác nhau chịu lực cản của nước không giống nhau. Các vật có hình dạng thuôn, nhọn thì chịu lực cản của nước nhỏ hơn các vật có diện tích mặt cản lớn.

Câu Hỏi Liên Quan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.