Khái niệm lực ma sát

Lực ma sát, lực tiếp xúc, bề mặt. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

- Lực ma sát là lực tiếp xúc xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa hai vật.
- Sự tương tác giữa bề mặt của hai vật tạo ra lực ma sát giữa chúng.
- Độ lớn của lực ma sát phụ thuộc vào tính chất của bề mặt tiếp xúc giữa các vật. Mặt tiếp xúc càng gồ ghề thì lực ma sát càng lớn.
 

Câu Hỏi Liên Quan

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Lực xuất hiện trong trường hợp nào sau đây không phải lực ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Phát biểu nào sau đây nói về lực ma sát là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Một vật đặt trên mặt bàn nằm ngang. Dùng tay búng vào vật để nó chuyển động. Vật sau đó chuyển động chậm dần vì có

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.