Vấn đề 5. Lực cản của không khí và nước

Vật lý 6. Vấn đề 5. Lực cản của không khí và nước. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Vấn đề 5. Lực cản của không khí và nước

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Lực cản của không khí và nước

Ngoài các lực ma sát trượt, ma sát nghỉ, trong cuộc sống ta còn thường gặp lực cản giữa vật chuyển động với môi trường khí hoặc lỏng ở xung quanh.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Tại sao tàu thuyền thường có hình dạng thuôn, nhọn?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các trường hợp sau đây, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trong các trường hợp sau, trường hợp nào chịu lực cản của nước?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết