Vấn đề 3. Ảnh hưởng của ma sát đối với chuyển động

Vật lý 6. Vấn đề 3. Ảnh hưởng của ma sát đối với chuyển động. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Vấn đề 3. Ảnh hưởng của ma sát đối với chuyển động

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Ảnh hưởng của ma sát đối với chuyển động

Lực ma sát có thể thúc đẩy hoặc cản trở chuyển động của các vật. Ma sát có ý nghĩa quan trọng trong thực tế. Nó có thể có hại cũng có thể có lợi, vì vậy ta cần biết cách làm giảm ma sát cũng như tăng cường ma sát.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Lực ma sát trong trường hợp nào có thể gây bất lợi đối với chúng ta?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Tại sao bạn B khó di chuyển xuống dốc hơn?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trong các cách làm dưới đây, cách nào làm giảm ma sát?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết