Lực ma sát nghỉ và lực ma sát trượt

Ma sát nghỉ, ma sát trượt. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

- Lực ma sát nghỉ là lực giữ cho vật đứng yên ngay cả khi nó bị kéo hoặc đẩy.
- Lực ma sát trượt là lực xuất hiện khi vật trượt trên bề mặt của vật khác.
- Ngoài ra, còn có lực ma sát lăn. Ví dụ: bánh xe lắp ở va li có tác dụng chuyển đổi ma sát trượt thành ma sát lăn, làm giảm ma sát giúp va li chuyển động một cách dễ dàng.
Trong hình a, lực ma sát nghỉ giữ vật không trượt khỏi tay. Trong hình b, lực ma sát trượt cản trở chuyển động trượt của vật trên mặt sàn. Trong hình c, lực ma sát lăn xuất hiện ở bề mặt tiếp xúc giữa bánh xe và sàn nhà.

Câu Hỏi Liên Quan

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trường hợp nào sau đây xuất hiện lực ma sát trượt?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Lực ma sát nghỉ xuất hiện khi

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Lực ma sát trượt xuất hiện trong trường hợp nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Đặt vật trên một mặt bàn nằm ngang, móc lực kế vào vật và kéo sao cho lực kế luôn song song với mặt bàn và vật trượt nhanh dần. Số chỉ của lực kế khi đó

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!