Vấn đề 1. Hiện tượng và đặc điểm biến dạng của lò xo

Vật lý 6. Vấn đề 1. Hiện tượng và đặc điểm biến dạng của lò xo. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Vấn đề 1. Hiện tượng và đặc điểm biến dạng của lò xo

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Hiện tượng và đặc điểm của biến dạng lò xo

Lò xo là một vật đàn hồi. Dùng tay kéo hai đầu của một lò xo thì lò xo dãn ra. Khi tay thôi tác dụng thì lò xo tự co lại, trở về hình dạng ban đầu. Độ biến dạng của lò xo treo thẳng đứng tỉ lệ với khối lượng của vật treo.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ còn thiếu trong câu sau: Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với ... vật treo.

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ còn thiếu trong câu sau: 
Độ dãn của lò xo treo theo phương thẳng đứng tỉ lệ với … vật treo.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Lò xo dài thêm 8 cm khi treo một vật có trọng lượng 6 N. Nếu treo một vật có trọng lượng 3 N thì nó dài thêm một đoạn bao nhiêu?

Lò xo dài thêm 8 cm khi treo một vật có trọng lượng 6 N. Nếu treo một vật có trọng lượng 3 N thì nó dài thêm một đoạn bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo một vật vào đầu dây của một lò xo được treo thẳng đứng. Sau khi lò xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do

Treo một vật vào đầu dây của một lò xo được treo thẳng đứng. Sau khi lò xo bị dãn ra một đoạn, vật nặng đứng yên là do

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khi móc một quả cân khối lượng 200 g vào lò xo treo thẳng đứng thì lò xo dãn 3 cm. Muốn lò xo dãn 4,5 cm thì phải treo vào lò xo một vật có khối lượng là

Khi móc một quả cân khối lượng 200 g vào lò xo treo thẳng đứng thì lò xo dãn 3 cm. Muốn lò xo dãn 4,5 cm thì phải treo vào lò xo một vật có khối lượng là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Treo một lò xo thẳng đứng, khi móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân 50 g thì lò xo có độ dài là 11,5 cm, nếu thay bằng quả cân 100 g thì lò xo có độ dài 13,5 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng bao nhiêu?

Treo một lò xo thẳng đứng, khi móc vào đầu dưới của lò xo một quả cân 50 g thì lò xo có độ dài là 11,5 cm, nếu thay bằng quả cân 100 g thì lò xo có độ dài 13,5 cm. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng bao nhiêu?

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.