Khối lượng

Sức nặng, lượng vật chất, khối lượng tịnh. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Khối lượng là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh.
Mọi vật đều có khối lượng.

Câu Hỏi Liên Quan

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một quyển sáng nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Một quyển sách nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!