Tác dụng của tụ điện với dòng điện xoay chiều

Dẫn điện và cản trở dòng điện


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 12 Chương 3 Bài 1 Vấn đề 1 Câu 5
Trắc nghiệm Trung bình

Khi mắc một tụ điện vào mạng điện xoay chiều, nó có khả năng gì ?

Cho dòng xoay chiều đi qua một cách dễ dàng

Cản trở dòng điện xoay chiều

Ngăn hoàn toàn dòng điện xoay chiều

Cho dòng điện xoay chiều đi qua, đồng thời có tác dụng cản trở dòng điện xoay chiềuAdvertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…