Vấn đề 1: Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 1: Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Advertisement

Vấn đề 1: Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Mỗi lĩnh vực khoa học tự nhiên có đối tượng nghiên cứu đặc trưng. Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như: vật lí học, hoá học, sinh học, khoa học Trái Đất, thiên văn học.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Khoa học tự nhiên gồm mấy lĩnh vực chủ yếu?

Khoa học tự nhiên gồm mấy lĩnh vực chủ yếu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hoạt động chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Hoạt động chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa câu quay. Hai học sinh mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu. Thí nghiệm trên thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Hai học sinh làm thí nghiệm như sau: Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa cầu quay. Hai học sinh mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu. Thí nghiệm trên thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thí nghiệm sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Thí nghiệm sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thí nghiệm cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Thí nghiệm cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào?

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhà máy điện Mặt Trời là ứng dụng không thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên

Nhà máy điện Mặt Trời là ứng dụng không thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.