Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên, vật lí học, hoá học, sinh học, khoa học Trái Đất, thiên văn học, đối tượng nghiên cứu

Advertisement

Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như:

- Vật lí học nghiên cứu về vật chất, quy luật vận động, lực, năng lượng và sự biến đổi năng lượng.

- Hoá học nghiên cứu về chất và sự biến đổi của chúng.

- Sinh học nghiên cứu về các vật sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường.

- Khoa học Trái Đất nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

- Thiên văn học nghiên cứu về quy luật vận động và biến đổi của các vật thể trên bầu trời.

 

Các lĩnh vực nghiên cứu chính ngành Vật lí học như chuyển động, nhiệt độ, điện học, ánh sáng, âm thanh, trọng lực, ...

 

Thực hành thí nghiệm hóa học nghiên cứu sự biến đổi chất

 

Sinh học nghiên cứu về các vât thể sống trong thế giới tự nhiên

 

Hệ Mặt trời, các hành tinh, vũ trụ, ... là các đối tượng nghiên cứu chính của ngành Thiên văn học

 

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.