Vấn đề 4: Vai trò của khoa học tự nhiên

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 4: Vai trò của khoa học tự nhiên

Advertisement

Vấn đề 4: Vai trò của khoa học tự nhiên

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống

Trong cuộc sống, khoa học tự nhiên thể hiện ở nhiều vai trò khác nhau.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Việc lắp ráp pin cho nhà máy điện Mặt Trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào của khoa học tự nhiên?

Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện Mặt Trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hình

Hãy ghép các hình với vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện qua hình đó.

Hoạt động                                                                                                                        

(1) Trồng dưa lưới 

 (2) Sản xuất dược phẩm

 (3) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện

 (4) Thạch nhũ tạo ra trong hang động

Vai trò của khoa học tự nhiên

(i) Chăm sóc sức khoẻ con người.

(ii) Ứng dụng công nghệ trồng trọt, tăng năng suất.

(iii) Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

(iv) Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hệ thống tưới rau tự động bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên được thể hiện qua hoạt động đó?

Hệ thống tưới rau tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết hoạt động này thể hiện các vai trò nào của khoa học tự nhiên trong các vai trò dưới đây.

(1) Ứng dụng khoa học công nghệ vào tưới tiêu.

(2) Bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững chuyên canh sản xuất rau theo quy mô lớn.

(3) Chữa bệnh cho con người.

(4) Thay đổi nhận thức tự nhiên về quy trình tưới tiêu và sản xuất rau so với cách sản xuất rau truyền thống.

(5) Giải thích nhu cầu nước của thực vật.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.