Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống

Khoa học tự nhiên có vai trò gì trong cuộc sống? Hoạt động này thể hiện vai trò nào của khoa học tự nhiên?

Advertisement

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng:

- Hoạt động nghiên cứu khoa học.

- Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

- Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống, sản xuất, kinh doanh tăng năng suất.

- Chăm sóc sức khoẻ con người.

- Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 

Nghiên cứu trồng dưa lưới trong nông nghiệp

 

Nghiên cứu sản xuất thuốc ứng dụng trong chữa bệnh và y học

 

Tận dụng năng lượng trong thế giới tự nhiên (năng lượng gió, năng lượng nhiệt, ...)

 

Bảo tồn và phát triển hợp lý các kỳ quan thiên nhiên

 

 

 

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.