Thế giới tự nhiên là gì?

Khái niệm về thế giới tự nhiên, thế giới tự nhiên bao gồm những gì?

Advertisement

Thế giới tự nhiên bao gồm những sự vật như cơ thể sinh vật, cơ thể người, vật chất v....v.... và các hiện tượng tự nhiên (mưa, sấm sét, bão lụt, động đất, sóng thần). Thế giới tự nhiên không đề cập đến ý thức, tinh thần, tình cảm và cảm xúc của con người.

 

Cơ thể sinh vật

 

Cơ thể con người

 

Hiện tượng sét đánh

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!