Vấn đề 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học

Advertisement

Vấn đề 3: Hoạt động nghiên cứu khoa học

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Thế nào là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Hoạt động nào của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hoạt động nào của con người không phải là hoạt động nghiên cứu nghiên cứu khoa học?

Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hoạt động nào không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để nuổi tôm đạt năng suất, người nông dân lắp đặt hệ thống quạt nước ở các đầm nuôi tôm. Việc làm nào được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Để nuôi tôm đạt năng suất, ngoài việc cho tôm ăn các loại thức ăn phù hợp, người nông dân còn lắp đặt hệ thống quạt nước ở các đầm nuôi tôm. Việc làm nào dưới đây được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vận dụng sự hiểu biết trong tự nhiên đê chế tạo con diều

Con người đã vận dụng sự hiểu biết nào trong tự nhiên để tạo ra con diều?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.