Lực hấp dẫn

Lực hút, khối lượng

Advertisement

- Mọi vật có khối lượng đều hút lẫn nhau bằng lực hấp dẫn.
- Lực hấp dẫn là lực tác dụng từ xa qua khoảng không gian giữa các vật. 
- Độ lớn lực hấp dẫn phụ thuộc vào khối lượng của các vật. 
- Cùng một vật đặt trên các thiên thể khác nhau sẽ chịu lực hấp dẫn có độ lớn khác nhau.
- lssac Newton là người đã phát hiện ra lực hấp dẫn.


 

Câu Hỏi Liên Quan

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Câu nào sau đây đúng?

Câu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!