Lực tiếp xúc

Chạm vào vật, tác dụng lực. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Lực được phân thành lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc. 
Lực tiếp xúc xuất hiện khi vật gây ra lực chạm vào vật chịu tác dụng lực.
Ví dụ: Lực mà tay người nâng quả tạ và lực mà chân cầu thủ đá vào quả bóng được gọi là lực tiếp xúc.

Câu Hỏi Liên Quan

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?

Lực nào sau đây là lực tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?

Trường hợp nào sau đây liên quan đến lực tiếp xúc?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Số trường hợp lực tác dụng là lực tiếp xúc là

Cho các lực tác dụng sau: 
I. Lực của búa đập vào đinh. 
II. Lực hấp dẫn giữa Trái Đất và Mặt Trăng. 
III. Lực hút của thanh nam châm đối với các mạt sắt ở gần. 
IV. Lực nâng đưa khinh khí cầu bay lên không trung. 
V. Lực que diêm quẹt lên vỏ hộp diêm để tạo ra lửa. 
VI. Lực của sợi dây giữ quả bóng bay đứng yên.
Số trường hợp lực tác dụng là lực tiếp xúc là

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!