Thuyết động học phân tử chất khí

Vật lý 10. Thuyết động học phân tử chất khí. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

1. Nội dung cơ bản của thuyết động học phân tử chất khí.

+ Chất khí được cấu tạo từ các phân tử có kích thước rất nhỏ so với khoảng cách giữa chúng.

+ Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng; chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của chất khí càng cao.

+ Khi chuyển động hỗn loạn các phân tử khí va chạm vào nhau và va chạm vào thành bình gây áp suất lên thành bình.

2. Khí lí tưởng.

  Chất khí trong đó các phân tử được coi là các chất điểm và chỉ tương tác khi va chạm gọi là khí lí tưởng.

 

Câu Hỏi Liên Quan

Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất phân tử của vật chất ở thế khí

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất của các phân tử khí lí tưởng

Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất của khí lí tưởng

Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đặc điểm của khí lí tưởng

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!