Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?

Vật lý 10.Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?.Hướng dẫn chi tiết.


Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
VẬT LÝ 10 Chương 6 Bài 32 Vấn đề 1 Câu 3
Trắc nghiệm Trung bình

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt lượng?

Một vật lúc nào cũng có nội năng do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng

Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.

Nhiệt lượng không phải là nội năng.

Nhiệt lượng là phần nội năng vật tăng thêm khi nhận được nội năng từ vật khác  Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 0 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Chưa có câu hỏi nào liên quan

Chưa có câu hỏi nào liên quan !!

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…