Áp suất khí quyển

Vật lý 10.Áp suất khí quyển. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Advertisement

Áp suất khí quyển

P0

1 atm=1,03 at=105 Pa

Áp suất của khí quyển là độ lớn áp lực của khí quyển Trái Đất lên một đơn vị diện tích bề mặt Trái Đất.

1 atm= 760 mmHg

Khi lên cao áp suất khí quyển giảm do không khí bị loãng dần.

ρ=ρ0.e-αz

Advertisement
Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 13 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lýTrong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h=14 cm. Áp suất khí quyển 76 cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống khi ống thẳng đứng miệng ở dưới.

hinh-anh-tinh-chieu-cao-cua-cot-khong-khi-trong-ong-khi-ong-thang-dung-mieng-o-duoi-4847-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính chiều cao của cột không khí trong ống khi ống thẳng đứng miệng ở dưới.

Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 40 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h=14 cm. Áp suất khí quyển 76 cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống khi ống đặt nằm ngang.

hinh-anh-tinh-chieu-cao-cua-cot-khong-khi-trong-ong-khi-ong-dat-nam-ngang-4848-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính chiều cao của cột không khí trong ống khi ống đặt nằm ngang.

Một ống thủy tinh tiết diện đều gồm một đầu kín, một đầu hở, trong ống có cột không khí ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài 20 cm. Khi ống thẳng đứng miệng ở dưới thì chiều dài cột không khí là 48 cm, miệng ở trên thì dài cột không khí là 28 cm. Tính áp suất khí quyển và chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang.

hinh-anh-tinh-ap-suat-khi-quyen-va-chieu-dai-cot-khong-khi-khi-ong-nam-ngang-4849-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính áp suất khí quyển và chiều dài cột không khí khi ống nằm ngang.
Advertisement

Một ống thủy tinh hình trụ, một đầu kín một đầu hở, dài 40 cm chứa không khí với áp suất khí quyển 105 N/m2. Ẩn ống xuống chậu nước theo phương thẳng đứng, miệng ống ở dưới sao cho đầu kín ngang với mặt nước. Tính chiều cao cột nước trong ống, biết trọng lượng riêng của nước là: d=104 N/m3

hinh-anh-tinh-chieu-cao-cot-nuoc-trong-ong-4850-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính chiều cao cột nước trong ống

Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 30cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h = 15cm. Áp suất khí quyển 76cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống thẳng đứng miệng ở dưới.

hinh-anh-tinh-chieu-cao-cua-cot-khong-khi-trong-ong-thang-dung-mieng-o-duoi-4851-0

Trắc nghiệm Dễ
Xem thêm Tính chiều cao của cột không khí trong ống thẳng đứng miệng ở dưới.

Trong một ống nhỏ dài, một đầu kín, một đầu hở, tiết diện đều, ban đầu đặt ống thẳng đứng miệng ống hướng lên, trong ống về phía đáy có cột không khí dài 30 cm và được ngăn cách với bên ngoài bằng cột thủy ngân dài h=15 cm. Áp suất khí quyển 76 cmHg và nhiệt độ không đổi. Tính chiều cao của cột không khí trong ống đặt nghiêng góc 30° so với phương ngang, miệng ở trên.

hinh-anh-tinh-chieu-cao-cua-cot-khong-khi-trong-ong-dat-nghieng-goc-30-do-so-voi-phuong-ngang-mieng-o-tren-4852-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem thêm Tính chiều cao của cột không khí trong ống đặt nghiêng góc 30 độ so với phương ngang, miệng ở trên.
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập

Xác nhận nội dung

Hãy giúp Công Thức Vật Lý chọn lọc những nội dung tốt bạn nhé!


Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement


Tin Tức Liên Quan

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…