Vấn đề 1: Câu hỏi lý thuyết về cấu tạo chất khí.

Vật lý 10. Cấu tạo chất khí. Thuyết động học phân tử chất khí. Tổng hợp câu hỏi lý thuyết về cấu tạo chất khí. Hướng dẫn chi tiết theo từng bài.

Vấn đề 1: Câu hỏi lý thuyết về cấu tạo chất khí.

Chủ Đề Vật Lý

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Câu Hỏi Liên Quan

Cấu tạo của các chất

Điều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Câu nào sau đây nói về chuyến động của phân tử là không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất của phân tử chất khí

Các tính chất nào sau đây là của phân tử chất khí?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Lực tương tác phân tử

Câu nào sau đây nói về lực tương tác phân tử là không đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tính chất phân tử của vật chất ở thế khí

Tính chất nào sau đây không phải là phân tử của vật chất ở thế khí.

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hình dạng và thể tích của các chất

Phát biểu nào sau đây là đúng:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết
Advertisement

Tính chất của các phân tử chất rắn và chất lỏng

Các phân tử chất rắn và chất lỏng có các tính chất nào sau đây:

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thuyết động học phân tử các phân tử vật chất

Theo thuyết động học phân tử các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng cho: 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính chất của các phân tử khí lí tưởng

Các phân tử khí lí tưởng có các tính chất nào sau đây:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất nào?

Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Tính chất của khí lí tưởng

Khi nói về khí lí tưởng, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Đặc điểm của khí lí tưởng

Câu nào sau đây nói về các phân tử khí lí tưởng là không đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết
Advertisement

Giá trị của số Avôgađrô NA

Số Avôgađrô NA có giá trị được xác định bởi:

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Tin Tức Liên Quan