Vấn đề 2: Vật sống

Khoa học tự nhiên 6, các lĩnh vực chủ yếu của KHTN, trao đổi chất, chuyển hóa năng lượng, sinh trưởng, phát triển. Vật sống là gì? Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Vấn đề 2: Vật sống

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Như thế nào là vật sống?

Vật sống là vật có các biểu hiện sống: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng; sinh trưởng, phát triển; vận động; cảm ứng; sinh sản.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Vật sống trong hình là

Trong bức hình dưới đây, vật sống là

 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây là vật sống?

Trường hợp nào sau đây là vật sống?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết