Bài 28: Lăng kính.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 28: Lăng kính.

Advertisement

Bài 28: Lăng kính.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Góc lệch cực tiểu khi qua lăng kính

i=i1=i2r1=r2=A2Dmin=2i-AsinDmin+A2=nsinA2

Góc lệch cực tiểu Dmin khi i1=i2 ,r1=r2=A2

Dmin=2i-A

sinDmin+A2=nsinA2

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.