Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính.

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính.

Advertisement

Bài 30: Giải bài toán về hệ thấu kính.

Chủ Đề Vật Lý

Công Thức Liên Quan

Hệ thấu kính cách nhau

d1=x  ;d1'=xf1x-f1d2=a-x;d2'=a-xf2a-x-f2

Với x là khoảng cách vật đến thấu kính 1

ABTK1A1B1TK2A2B2

Xem chi tiết

Tải Sách PDF Miễn Phí

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.