Các Công Thức, Câu Hỏi Về Vấn đề 2: Bài toán liên quan tới đồ thị chuyển động.

Vật lý 10. Bài toán liên quan tới đồ thị chuyển động. Hướng dẫn chi tiết.


Làm bài tập

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết

Advertisement
Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 2: Bài toán liên quan tới đồ thị chuyển động.

Các công thức liên quan


Chưa có công thức nào liên quan

Chưa có công thức nào liên quan !!

Advertisement

Các lý thuyết liên quan


Chưa có lý thuyết nào liên quan

Chưa có lý thuyết nào liên quan !!

Advertisement

Các câu hỏi liên quan

có 6 câu hỏi trắc nghiệm và tự luận vật lý


Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của vật?

Một vật chuyển động với phương trình x=40-20t (t : s,x : km)

Tự luận Dễ

Kết luận rút ra từ đồ thị là sai

Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ-thời gian như hình vẽ. Kết luận nào rút ra từ đồ thị là sai.

hinh-anh-ket-luan-rut-ra-tu-do-thi-la-sai-1168-0

Trắc nghiệm Trung bình

Vẽ đồ thị tọa độ - thời gian của vật?

Một vật chuyển động với phương trình x=10+20t (t : h,x : km) .

Tự luận Dễ
Advertisement

Viết phương trình chuyển động của vật. Xác định vị trí của vật sau.

Một vật chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa 

Tự luận Dễ

Viết phương trình chuyển động của mỗi xe. Thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. Tại thời điểm t = 3h hai xe cách nhau bao xa

Có hai xe chuyển động thẳng đều có đồ thị tọa độ như hình vẽ:

hinh-anh-viet-phuong-trinh-chuyen-dong-cua-moi-xe-thoi-diem-va-vi-tri-hai-xe-gap-nhau-tai-thoi-diem-t-3h-hai-xe-cach-nhau-bao-xa-1171-0

Tự luận Trung bình

Kết luận rút ra từ đồ thị là sai

Vật chuyển động thẳng đều có đồ thị toạ độ - thời gian như hình vẽ. Kết luận nào rút ra từ đồ thị là sai.

hinh-anh-ket-luan-rut-ra-tu-do-thi-la-sai-1172-0

Trắc nghiệm Trung bình
Xem tất cả câu hỏi liên quan Làm bài tập
Advertisement

Học IELTS Miễn Phí

Advertisement
Advertisement

Doanh thu từ quảng cáo giúp chúng mình duy trì nội dung chất lượng cho website

  Cách tắt chặn quảng cáo  

Tôi không muốn hỗ trợ (Đóng) - :(

Bạn hãy tắt trình chặn quảng cáo
Loading…