Vấn đề 1: Thế giới tự nhiên

Các công thức, câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm về chủ đề Vấn đề 1: Thế giới tự nhiên

Advertisement

Vấn đề 1: Thế giới tự nhiên

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Thế giới tự nhiên là gì?

Thế giới tự nhiên bao gồm những sự vật như cơ thể sinh vật, cơ thể người, vật chất v....v.... và các hiện tượng tự nhiên. Thế giới tự nhiên không đề cập đến ý thức, tinh thần, tình cảm và cảm xúc của con người.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Đối tượng nào không thuộc thế giới tự nhiên?

Trong các đối tượng sau, đối tượng nào không thuộc thế giới tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng nào không phải là hiện tượng của thế giới tự nhiên?

Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng của thế giới tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết