Bài 3. Lực hấp dẫn và trọng lượng

Vật lý 6. Bài 3. Lực hấp dẫn và trọng lượng. Hướng dẫn chi tiết.

Advertisement

Bài 3. Lực hấp dẫn và trọng lượng

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Khối lượng

Khối lượng là số đo lượng chất của một vật. Khi không tính bao bì thì khối lượng đó được gọi là khối lượng tịnh.
Xem chi tiết

Lực hấp dẫn

Lực hấp dẫn là lực hút giữa cácLực hấp dẫn là lực hút giữa các vật có khối lượng. vật có khối lượng.
Xem chi tiết

Trọng lượng của vật

Trọng lượng của vật là độ lớn lực hút của Trái Đất tác dụng lên vật.
Xem chi tiết

Công Thức Liên Quan

Trọng lượng của một vật

P = 10m

Trong đó:

m là khối lượng của vật, đơn vị là kg

Trọng lượng của quả cân có khối lượng m = 100 g là P= 1 N. 

Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trên bao bì một bao gạo có ghi 2,5 kg. Số ghi đó cho biết điều gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hoá?

Trong các số liệu sau đây, số liệu nào chỉ khối lượng của hàng hóa?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một quyển sáng nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?

Một quyển sách nặng 100 g và một quả cân bằng sắt 100 g đặt gần nhau trên bàn. Nhận xét nào sau đây là không đúng?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?

Lực nào sau đây là lực hấp dẫn?  

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Câu nào sau đây đúng?

Câu nào sau đây đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Muốn xây một bức tường thật thẳng đứng, người thợ xây phải dùng

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Một vật có trọng lượng là 40 N thì khối lượng của vật đó là

Một vật có trọng lượng là 40 N thì khối lượng của vật đó là

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Phát biểu nào sau đây không đúng?  

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.