MỞ ĐẦU

- Giới thiệu về khoa học tự nhiên - Các lĩnh vực chủ yếu của khoa học tự nhiên - Quy định an toàn trong phòng thực hành. - Giới thiệu dụng cụ đo. - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.

Advertisement

MỞ ĐẦU

Chủ Đề Vật Lý

Lý thuyết Liên Quan

Thế giới tự nhiên là gì?

Thế giới tự nhiên bao gồm những sự vật như cơ thể sinh vật, cơ thể người, vật chất v....v.... và các hiện tượng tự nhiên. Thế giới tự nhiên không đề cập đến ý thức, tinh thần, tình cảm và cảm xúc của con người.
Xem chi tiết

Khái niệm khoa học tự nhiên

Khoa học tự nhiên là ngành khoa học nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, quy luật tự nhiên, những ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.
Xem chi tiết

Thế nào là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Hoạt động con người chủ động tìm tòi, khám phá ra tri thức khoa học gọi là hoạt động nghiên cứu khoa học.
Xem chi tiết

Vai trò của khoa học tự nhiên trong cuộc sống

Trong cuộc sống, khoa học tự nhiên thể hiện ở nhiều vai trò khác nhau.
Xem chi tiết

Các lĩnh vực của khoa học tự nhiên

Mỗi lĩnh vực khoa học tự nhiên có đối tượng nghiên cứu đặc trưng. Khoa học tự nhiên bao gồm một số lĩnh vực chính như: vật lí học, hoá học, sinh học, khoa học Trái Đất, thiên văn học.
Xem chi tiết

Như thế nào là vật sống?

Vật sống là vật có các biểu hiện sống: trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng; sinh trưởng, phát triển; vận động; cảm ứng; sinh sản.
Xem chi tiết

Câu Hỏi Liên Quan

Đối tượng nào không thuộc thế giới tự nhiên?

Trong các đối tượng sau, đối tượng nào không thuộc thế giới tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hiện tượng nào không phải là hiện tượng của thế giới tự nhiên?

Hiện tượng nào sau đây không phải là hiện tượng của thế giới tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào?

Khoa học tự nhiên nghiên cứu về lĩnh vực nào dưới đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Điền từ vào chỗ trống: Khoa học tự nhiên nghiên cứu về

Điền từ thích hợp vào chỗ trống trong câu sau: “Khoa học tự nhiên nghiên cứu về các sự vật, hiện tượng, …… và ảnh hưởng của chúng đến cuộc sống con người và môi trường.”

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào ?

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hoạt động nào của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Hoạt động nào sau đây của con người là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hoạt động nào của con người không phải là hoạt động nghiên cứu nghiên cứu khoa học?

Hoạt động nào sau đây của con người không phải là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hoạt động nào không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Hoạt động nào sau đây không được xem là nghiên cứu khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để nuổi tôm đạt năng suất, người nông dân lắp đặt hệ thống quạt nước ở các đầm nuôi tôm. Việc làm nào được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Để nuôi tôm đạt năng suất, ngoài việc cho tôm ăn các loại thức ăn phù hợp, người nông dân còn lắp đặt hệ thống quạt nước ở các đầm nuôi tôm. Việc làm nào dưới đây được xem là hoạt động nghiên cứu khoa học?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vận dụng sự hiểu biết trong tự nhiên đê chế tạo con diều

Con người đã vận dụng sự hiểu biết nào trong tự nhiên để tạo ra con diều?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Việc lắp ráp pin cho nhà máy điện Mặt Trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào của khoa học tự nhiên?

Theo em, việc lắp ráp pin cho nhà máy điện Mặt Trời (hình dưới) thể hiện vai trò nào dưới đây của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Hãy cho biết vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện trong các hình

Hãy ghép các hình với vai trò của khoa học tự nhiên được thể hiện qua hình đó.

Hoạt động                                                                                                                        

(1) Trồng dưa lưới 

 (2) Sản xuất dược phẩm

 (3) Sử dụng năng lượng gió để sản xuất điện

 (4) Thạch nhũ tạo ra trong hang động

Vai trò của khoa học tự nhiên

(i) Chăm sóc sức khoẻ con người.

(ii) Ứng dụng công nghệ trồng trọt, tăng năng suất.

(iii) Ứng dụng công nghệ vào cuộc sống.

(iv) Nâng cao nhận thức của con người về thế giới tự nhiên.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Hệ thống tưới rau tự động bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết vai trò nào của khoa học tự nhiên được thể hiện qua hoạt động đó?

Hệ thống tưới rau tự động được bà con nông dân lắp đặt để tưới tiêu quy mô lớn. Hãy cho biết hoạt động này thể hiện các vai trò nào của khoa học tự nhiên trong các vai trò dưới đây.

(1) Ứng dụng khoa học công nghệ vào tưới tiêu.

(2) Bảo vệ môi trường nước và phát triển bền vững chuyên canh sản xuất rau theo quy mô lớn.

(3) Chữa bệnh cho con người.

(4) Thay đổi nhận thức tự nhiên về quy trình tưới tiêu và sản xuất rau so với cách sản xuất rau truyền thống.

(5) Giải thích nhu cầu nước của thực vật.

 

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên gồm mấy lĩnh vực chủ yếu?

Khoa học tự nhiên gồm mấy lĩnh vực chủ yếu?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hoạt động chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Hoạt động chuyên nghiên cứu về thực vật thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa câu quay. Hai học sinh mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu. Thí nghiệm trên thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Hai học sinh làm thí nghiệm như sau: Một học sinh chiếu đèn pin vào quả địa cầu, một học sinh khác cho quả địa cầu quay. Hai học sinh mô tả hiện tượng ngày và đêm qua việc quan sát vùng được chiếu sáng trên quả địa cầu. Thí nghiệm trên thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thí nghiệm sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Thí nghiệm sục khí carbon dioxide vào cốc chứa nước vôi trong thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Thí nghiệm cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Thí nghiệm cầm một tờ giấy giơ lên cao và buông tay thuộc lĩnh vực khoa học nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào?

Khoa học tự nhiên không bao gồm lĩnh vực nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Nhà máy điện Mặt Trời là ứng dụng không thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên

Nhà máy điện Mặt Trời là ứng dụng không thuộc lĩnh vực nào của khoa học tự nhiên?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Vật sống trong hình là

Trong bức hình dưới đây, vật sống là

 

 

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào sau đây là vật sống?

Trường hợp nào sau đây là vật sống?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Vật nào là vật không sống?

Vật nào sau đây gọi là vật không sống?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Robot Sophia là vật sống hay vật không sống?

Sophia là một robot mang hình dạng giống con người, được thiết kế để suy nghĩ và cử động sao cho giống với con người nhất thông qua trí tuệ thông minh nhân tạo. Đây là robot đầu tiên được cấp quyền công dân như con người. Theo em, Sophia là vật sống hay vật không sống?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để đảm bảo an toàn trong phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào?

Để đảm bảo an toàn phòng thực hành cần thực hiện nguyên tắc nào dưới đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Việc làm nào là không an toàn trong phòng thực hành?

Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Cần làm gì khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành?

Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Xử lý khi không may bị hóa chất ăn da bám lên tay

Khi không may bị hoá chất ăn da bám lên tay thì bước đầu tiên và cần thiết nhất phải làm là gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Kí hiệu cảnh báo nào cho biết em đang ở gần vị trí có hóa chất độc hại?

Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Biển báo ở hình dưới đây cho chúng ta biết điều gì?

Biển báo ở hình dưới đây cho chúng ta biết điều gì?

Trắc nghiệm Độ khó: Trung bình
Xem chi tiết

Để quan sát rõ hơn con kiến, người ta dùng loại kính nào

Để quan sát rõ hơn con kiến, người ta dùng loại kính nào sau đây?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Trường hợp nào không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?

Trường hợp nào sau đây không phù hợp với việc sử dụng kính lúp?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Hệ thống nào là quan trọng nhất đối với kính hiển vi?

Hệ thống nào là quan trọng nhất đối với kính hiển vi?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Độ phóng đại của kính hiển vi quang học là bao nhiêu

Kính hiển vi quang học có độ phóng đại từ

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?

Khi quan sát tế bào thực vật ta nên chọn loại kính nào?

Trắc nghiệm Độ khó: Dễ
Xem chi tiết

Thứ tự đúng các thao tác sử dụng kính hiển vi quang học

Khi được hỏi về các thao tác sử dụng kính hiển vi quang học bạn Hoa đã đưa ra các bước như sau:

1. Chọn vật kính thích hợp.

2. Đặt tiêu bản lên bàn kính, dùng kẹp giữ tiêu bản. Vặn ốc to để điều chỉnh vật kính.

3. Vặn ốc nhỏ thật chậm đến khi nhìn rõ mẫu vật.

4. Điều chỉnh ánh sáng cho thích hợp.

5. Mắt nhìn vào thị kính, vặn ốc to để điều chỉnh vật kính đến khi thấy vật cần quan sát.

Thứ tự đúng các thao tác sử dụng kính hiển vi quang học là

 

Trắc nghiệm Độ khó: Khó
Xem chi tiết

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.